Žáci z Prahy 3 se chystají na nové programy u Pražského Jezulátka

Děti z pražských základních škol se již těší na programy v kostele Pražského Jezulátka. ZŠ Chmelnice a Lupáčova z Prahy 3 je vyzkoušely už minulý školní rok a některé třídy se hned přihlásily na ten nadcházející.

IMG_8749 2Školy mohou do kostela Pražského Jezulátka v současné době přijít na čtyři různé typy programů. Ty jsou koncipované tak, aby na sebe navazovaly, a jedna třída může přijít i vícekrát. „Po prvním programu v kostele jsme měli se třídou zájem pokračovat a přihlásili jsme se i na navazující program“, říká o projektu paní učitelka Věra Malinová ze ZŠ Ke Kateřinkám. „Programy jsou velmi přínosné a záživné, seznámí děti třeba s celosvětovou problematikou chudoby a potřebou umět pomáhat, věnují se tématu zdravotního a sociálního znevýhodnění, vychází ze skutečného života. Lektoři jsou milí a vstřícní a mají výborně připravené materiály“.

Program „Lidé z celého světa“, kterého se Věra Malinová s páťáky zúčastnila, pracuje s mezinárodním rozměrem kostela Pražského Jezulátka. Skupinky dětí spolupracují na mnoha úkolech, při kterých postupně zaplní mapu světa fotografiemi lidí z různých zemí a mnoha informacemi o nich. Mají při tom možnost objevovat, v čem se lidé z různých zemí světa liší a co mohou mít společného, učí se respektu k druhým a rozvíjejí pocit zodpovědnosti za svět kolem sebe. Velká barevná mapa, kterou speciálně pro tento program vytvořila ilustrátorka Dita Vopřadová, jim pak zůstane ve třídě jako vzpomínka na program i materiál, který mohou dál využít při vyučování.

Programy pro školy v kostele Pražského Jezulátka probíhají již dva roky, během kterých se do nich zapojilo přes 2500 dětí. V současné době spolupracuje kostel s 16 školami z celé Prahy. Projekt Stopy je financován z  OP Praha – Pól růstu, díky čemuž jsou programy pro pražské školy zdarma. Do projektu je stále možné se zapojit, více informací najdete na www.pragjesu.cz/stopy.  

Kontakt:
Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 9, 118 00 Praha 1
Denisa Molatová, tel. 777 007 003
stopy@pragjesu.cz