Vyjádřete se k revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad

Praha 3 chce se svými obyvateli i s architekty znovu diskutovat o budoucí podobě náměstí Jiřího z Poděbrad. Kontejner s informativními panely a s dotazníkem bude jeden červnový týden na náměstí a k dispozici budou i architekti studia MCA, kteří projekt na obnovu náměstí připravují.

budoucnost JxP buttonO celkovou rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad se Praha 3 snaží již od roku 2000. Podoba projektu, se kterou architekti MCA zvítězili v architektonické soutěži, se v průběhu let měnila. Podle předsedy Výboru pro územní rozvoj Matěje Michalka Žaloudka však změny, ke kterým se dospělo i na základě debat s veřejností, nebyly dostatečně komunikovány. Do projektu se například „vrátila“ diskutovaná žulová fontána Sjednocená Evropa z roku 1980 od sochaře Petra Šedivého. Na další názory obyvatel Praha 3 nyní čeká. Městská část ve spolupráci s MCA architekti a Institutem plánování a rozvoje připravila pro veřejnost informační kontejner, který bude na náměstí Jiřího z Poděbrad umístěn od 3. do 10. června. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s tím, jak se návrh vyvíjel i s jeho aktuální podobou. Na mapě náměstí se lidé budou mít možnost vyjádřit k tomu, co se jim na projektu líbí a co se jim na něm nelíbí, a budou moci k němu umisťovat připomínky. Přímo na místě budou moci vyplnit dotazník, který je k dispozici také on-line na adrese www.praha3.cz/jirihozpodebrad, včetně potřebných informací.

„Projekt má platné územní rozhodnutí, proto bychom neměli měnit pevné prvky jako například umístění kašny, ale můžeme debatovat o tom, kde mají být trávníky, jaké stromy a kde se budou sázet, kde by měly být cesty a z jakého povrchu, zda asfaltové nebo mlatové,“ uvedl předseda výboru Žaloudek.

Prostor náměstí je majetkem hlavního města, které se v minulosti memorandem zavázalo na revitalizaci finančně podílet. Cena realizace projektu se pohybuje kolem 100 milionů korun. Městská část předpokládá, že by hlavní město mělo přispět většinou nákladů. Než však městská část rozhodne o dalším postupu, chce znát a vyhodnotit názor veřejnosti. Práce na původním projektu totiž vloni zastavila minulá politická reprezentace s tím, že rada připraví plán oprav, které zachovají rozsah zeleně, zlepší podmínky pro fungování trhů a budou celé území řešit komplexně.

„Na základě připomínek veřejnosti se budeme teprve definitivně rozhodovat, jak dál. Mnohé je ještě možné změnit. Je možné začít i úplně znovu, i když bych to osobně nepovažoval za zcela hospodárné vynakládání veřejných prostředků. Pouhá údržba náměstí se z mnoha důvodů ukazuje též jako nedostatečná. Zejména trhy a jejich okolí je třeba řešit jinak,“ soudí předseda Výboru územního rozvoje.

K náměstí je potřeba přistupovat s velkým respektem, protože jde o velmi významný prostor v pražské památkové zóně, jehož jedinečnost podtrhuje národní kulturní památka kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Současně je náměstí prostranstvím pro relaxaci a odpočinek, místem setkávání všech generací a centrem mnoha veřejných společenských akcí. „Ovlivnit se může například dopravní režim nebo definitivní umístění farmářských trhů, které se již v aktuálním návrhu přemisťují jinam, tak aby nekolidovaly s prostorem před základní školou,“ doplňuje Žaloudek. Využijte proto jedinečnou možnost, jak ovlivnit podobu náměstí na další desítky let.

Text: Katka Maršálová

Informační kontejner nám. J. z Poděbrad
3. – 10. 6. všední dny 12–19 hod., v sobotu 10-19 hod., v neděli 10–16 hod. www.praha3.cz/jirihozpodebrad

Komentovaná vycházka s architekty

  • sobota 8. 6. od 11 hod.
  • pondělí 10. 6. v 17 hod.

Na komentované procházce budou k dispozici autoři projektu ze studia MCA, kteří vysvětlí koncepci návrhu a jeho základní aspekty a pohovoří i o historii náměstí. Prostor bude též pro dotazy. Sraz vždy u kontejneru.