Víte, kde všude v Atriu hledat výtvarné umění?

Výtvarné umění se v Atriu na Žižkově v tomto roce stalo nejen pouhým - byť kvalitním - doplňkem koncertního programu Atria, ale novým kurátorsky vedeným výstavním programem si Galerie Atrium právem získala významné místo v uměleckém světě. „Výtvarno“ se zde nyní zaměřuje se na živé současné vizuální umění napříč výrazovými médii a také napříč generacemi. Najdete ho tu dokonce i na WC.

Atrium_umění1Autorem současné výtvarné koncepce Atria je významný český kurátor Petr Vaňous, který se stal výraznou posilou týmu příspěvkové organizace Za Trojku. Jeho cílem je nabídnout návštěvníkům pestrý program kvalitního umění, zahrnující jak prověřené autory umělecké scény, tak také živé mediální experimenty nejmladší autorské generace. Petr Vaňous je na poli výtvarného umění známou osobností. Absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze 3, poté magisterský studijní program na Filosofické fakultě University Palackého v oboru Dějiny a teorie výtvarných umění a doktorský studijní program v oboru Kurátor a kritik designu a intermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zastával mnoho významných pozic jako např. kurátor sbírek, redaktor výtvarného umění v časopise Ateliér nebo A2, spoluzakládal Společnost Topičova salónu, byl odborným asistentem AVU v Praze, patří do okruhu spolupracovníků redakce Revolver Revue. Má na kontě desítky kurátorských projektů a velice rozsáhlá a uznávaná je i jeho odborná publikační činnost.

Atrium_umění2Výstavy jsou v Atriu přístupné pro veřejnost zdarma. Letošní první tři z koncepce Petra Vaňouse představily práce nejmladších autorů a zaměřily se na médium kresby a obrazu (Kristýna Šormová: Smíšené pocity; Karolína Jelínková, Kateřina Ondrušková, Jakub Sýkora: Těžba hlušiny; Dalibor David: Uvidíme…).  

Atrium_umění3Ale nejen galerie je zde místem, kde je možné vidět výtvarná díla významných umělců. Mimo její prostor zde byly zatím letos realizovány dva projekty. Jeden z nich je zde nastálo, a to na místě, kde by ho nikdo nečekal. V průběhu vnitřních úprav zastaralého interiéru Atria totiž opatřil stěny toalet svými osobitě narativními kresbami výtvarník Jakub Janovský. Jedná se o mladého autora, který po letošní účasti na bienále současného umění Ostrale Dresden 2019 nyní aktuálně vystavuje také v rámci německého projektu Dämonkratie /Demoncracy vedle hvězd současné umělecké scény, jakými jsou např. Norbert Bisky, Wolfgang Tillmans nebo Peter Weibel, kam byl na základě své úspěšné tvorby pozván kurátorem Januszem Czechem. Projekt toalet byl otevřen rozpravou Petra Vaňouse s autorem na baru a následným happeningem. Kresby teď můžete vidět při každé návštěvě Atria. V rámci další akce byly v zahradě instalovány sochy a objekty Kryštofa Kaplana, kterému připravuje Atrium samostatnou výstavu v galerii na konec roku 2019.

Atrium_umění4Zatím největší pozornost veřejnosti a velkou návštěvnost zaznamenal výstavní projekt Rojení Petra Nikla, který během prvního podzimního výstavního termínu (participační kresby) uskutečnil v Atriu také tři doprovodné akce za velkého ohlasu veřejnosti. Byla to autorská performance při zahájení výstavy, poté kreativní improvizované představní při příležitosti zakončení festivalu Žižkovská loutka a v kapli se uskutečnil křest hudebního projektu Petra Nikla, Petra Korbeláře a Jana Kotulána s názvem Protisvětlo.

Druhý podzimní výstavní termín nyní patří malířskému dílu Jiřího Matějů. Autorovi, který se inspiruje výzkumem a dílčími výsledky kvantové mechaniky, a jehož tvorbu přesně před rokem připomněla velká samostatná výstava v prostorách Královského letohrádku na Pražském hradě (Invisible Presence, 2018).

Atrium_umění5Atrium ale nyní chystá další zajímavý projekt. Nedávno byl pro uměleckou veřejnost vypsán Open Call, tedy otevřený výzva, pro tři výstavní termíny v roce 2020 do prostor galerie. Výzva není nijak omezena. Ani použitými médii ani generačně. Výběr uchazečů se bude řídit pouze kvalitou předložených projektů. Z přihlášených návrhů bude vybírat komise složená z odborníků a autorit v oblasti výtvarného umění. Pokud se chystáte zapojit, vězte, že kurátorsky připravené projekty budou mít v rámci zkvalitnění výstavního programu galerie přednost. Přihlášky můžete posílat do 14. 11. 2019. Podrobné informace najdete na webových stránkách Atria.

Ale ani pro letošní rok to v galerii ještě není vše. V listopadu se můžete těšit na intermediální prezentaci progresivního ateliéru Time-Based Media, působícího na Katedře umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.