Vesmírné dobrodružství Libora Beránka

"Beránkův cyklus věnovaný tentokráte podivuhodné planetě Solaris opět dosvědčuje autorovu potřebu oslovit diváka a hledat odpovědi na vztah člověka k okolnímu světu," řekl druhého října na vernisáži výstavy Libora Beránka v Galerii Toyen Karel Žižkovský.

nawebLibor Beránek patří k nenápadným autorům, pro něž nejsou příznačná mohutná gesta, ale přesto si jeho díla zasluhují naši pozornost díky originalitě a preciznosti, s níž tvoří. Pro současnou výstavu se nechal inspirovat slavným vědeckofantastickým románem Solaris od Stanislava Lema z roku 1961 a jeho neméně skvělým filmovým přepisem Andreje Tarkovského.

Beránkova vášeň pro linii, barvu a plochu se plně projevuje v jeho křídových kresbách na černém podkladu, tvořeném speciálním rastrovým papírem. Vyznění kreseb je razantní, mnohdy až znepokojivé. Karel Žižkovský to vyjádřil slovy: "Donutil mě zamyslet se nad životem, v němž dobro a zlo neustále zápasí v prostředí plném nevšedních zvratů."_DSC4566001

Svým vnitřním nábojem monumentální monochromatické kresby skrývají svá tajemství. Lze  v nich spatřovat střet intimity s iracionalitou a to vyvolává v divákovi mnohdy pocity nejistoty. Některé jsou zdánlivě chladné a  neosobní, některé naopak zaujmou svou hravostí.

"Libor Beránek je důsledný analytik, který se v tomto novém cyklu pastelů snaží odhalit podstatu jevů. Aniž si to možná uvědomuje, naopak možná úmyslně, dovoluje tak divákovi nahlédnout do vlastní duše," charakterizuje vystavené práce Karel Žižkovský a dodává: "Beránek tvoří v uzavřených cyklech, které jsou pro něj významným promyšleným projektem. Sem patří i některé listy ze souboru "Terra interdicta" (Zakázaná Země), kdy si opět jasně uvědomíme, jak ilustračně zdařile vstoupil do ráje zvířat, aby je zvěčnil pro milovníky přírody. Libor si vesele špásoval, kreslil i sebemenší detaily a divák tak má pocit, že se dívá do okuláru mikroskopu, pod nímž se udál ten nevšední zázrak."

Diváky na tento zázrak zve Galerie Toyen až do konce října.

Text: Jan Dvořák
Foto: Radko Šťastný

 

Libor Beránek (* 22. října 1965 Praha), český grafik, ilustrátor, typograf, člen SČUG Hollar.

V letech 1981 až 1985 absolvoval Odborné učiliště polygrafické v Praze. V období 1988 až 1994 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Ateliéru ilustrace a grafiky u profesora Jiřího Mikuly a profesora Jiřího Šalamouna. 1993 a 1994 absolvoval kurz šperkařství na Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst u profesorek Ester Brinkmann, Johanny Dahm a Robin Qeegly. Od roku 1994 do roku 2003 působil na VŠUP jako odborný asistent profesora Jiřího Šalamouna. V roce 1998 byl jeho asistentem na Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst, v roce 1999 byl asistentem Michele Lemieux na této Mezinárodní letní akademii v Salzburgu. Kromě své volné tvorby realizoval také několik desítek knižních titulů pro různá vydavatelství. Za svou práci získal řadu ocenění - Nejkrásnější knihu roku 1994, 1996 získal Cenu Waltera Thiemana (v Německu), stříbrnou medaili v soutěži Stiftung Buchkunst (International competition "Best designed books from all over the world" v Lipsku), na Bienále knižného umenia v Martině získal Cenu primátora města Martin (za nejvýraznější výtvarný přínos v kategorii do 35 let). V roce 2014 dostal Čestné uznání v kategorii sítotisku v soutěži Grafika roku 2013. Žije a pracuje v Praze.
Je zastoupen ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea Praha, Památníku národního písemnictví Praha, Galerie Klatovy-Klenová, v Národním muzeu Praha.