Variace Marie Šeborové v Toyen

Prvního dubna se v Galerii Toyen otevřela výstava Marie Šeborové. Pro svou výstavu zvolila název Variace, kterým jasně vystihla jedno z hlavních témat, ke kterému se opakovaně vrací. "Na výstavě představuje výběr ze svých volných obrazů, kreseb a soch, v nichž se prolíná její fascinace nahou ženskou figurou, kterou zpracovává v nejrůznějších formálních variantách," řekla ve své úvodní řeči kurátorka výstavy Hana Šauerová.

O hudební doprovod se postaraly studentky; Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy Aneta Hodaničová (hoboj), Natálie Hrdová (klarinet) a _DSC2942001 Tereza Pelánová (fagot), které přednesly skladbu Kláry Jelenové.

Tématika ženství v tvorbě Marie Šeborové nesouvisí s aktuálním feminismem či genderovou problematikou, naopak spíše intuitivně reflektuje krásu a ženský princip ve společnosti.

_DSC2936001Hana Šauerová k tomu dodala: "Tento motiv se na výstavě opakuje v drobných soškách Ležící figura, Bílá figura, jejichž zjednodušování ženského těla a forma stylizace odkazuje k pravěkým ženským idolům. Toto téma je zopakováno i v díle bohyně Pomony, která svým formálním, více realistickým zpracováním odkazuje spíše k antické sochařské tradici."

Marie Šeborová studovala nejprve kresbu u Jitky Svobodové, ale po třech letech přestoupila do ateliéru figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha. Od dob studií se tak věnuje souběžně obojímu. "Kresbu využívá jednak tradičně jako skicu k sochařským realizacím, ale i jako svébytného vyjadřovacího média jednotlivých samostatných děl," uvedla při vernisáži Hana Šauerová. 

Variace Marie Šeborové si můžete v Galerii Toyen prohlédnout do 29. dubna.

Text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný


 

Marie Šeborová (1966), absolventka Akademie výtvarných umění, žije a pracuje v Praze. Ve své tvorbě se věnuje sochařské, medailérské a mincovní tvorbě, kresbám a malbě. Má za sebou četné kolektivní a samostatné výstavy, často se účastní sochařských a medailérských sympozií, uměleckých projektů a výstav po celém světě. Její díla získala řadu ocenění (první ceny: II. Sochařské symposium Woerden 2007, Holandsko, 29. Medailérské symposium Nyíregyháza 2005, Maďarsko). Sochařské realizace Marie Šeborové jsou umístěny ve veřejných prostorech v České republice i v cizině a jsou součástí veřejných a soukromých sbírek. Základním tématem její tvorby je lidská a zvířecí figura, tělo, tělesnost, se kterými pracuje v nejrůznějších podobách od realistických prací po stylizované a abstrahované formy v kameni. Ve svých pracích se také nechává často inspirovat antickou mytologií a archaickými kulturami. Ač sochařka, obsáhlou část její práce tvoří kresby a malby. V kresebných skicách zaznamenává prvotní myšlenky a nápady pro budoucí plastiky nebo skulptury.

Fotogalerie