Valečkova "Bílá pustina": kouzlo přírody a věčný koloběh života

Rodný kraj, folklór a člověk na pozadí divoké přírody jsou hlavní motivy ve tvorbě Jaroslava Valečky. Platí to i pro listopadovou výstavu v Galerii Toyen, autorem pojmenovanou Bílá pustina.

Do Valečkových obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě IMG_6434žije a pracuje i dnes. Právě odlehlá místa severních Čech postižená odsunem Němců a komunismem se stala nekonečným zdrojem inspirace pro tvorbu Jaroslava Valečky. „Pamatuji se, že pro ně (severní Čechy – pozn. red.) bylo typické velké množství zbořených staveb, domů a kostelů,“ vzpomíná Jaroslav Valečka. Taková stavení uprostřed divoké a romantické krajiny jsou častými motivy autorových obrazů.

Vedle nich rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti. Fascinují jej starobylé tradiční rituály, vynášení smrtky, pálení čarodějnic, apod. „Pro mě je folklór nejen vizuálně velice atraktivní záležitostí, ale je svým způsobem i bránou do duše člověka,“ vysvětluje Valečka.

IMG_6444Prožitek z malířových obrazů umocňuje vynikající práce s barvou a světlem. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu. Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

„Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti,“ uvedla kurátorka výstavy Rea Michalová.

Výstava Jaroslava Valečky, výsledek jeho dvouleté práce, potrvá do 29. listopadu.
 

Text: Rea Michalová, Pavel Šmída; foto: Pavel Šmída


 

JAROSLAV VALEČKA (27. 10. 1972) studoval v letech 1991–1998 na Akademii výtvarných umění v malířské speciálce Jiřího Sopka a v sochařském ateliéru profesora Jana Hendrycha. Absolvoval stáže na akademiích v Německu, Norsku a Nizozemí. Autor patří mezi úspěšné malíře mladší a střední generace. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných a soukromých sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie, Galerie výtvarných umění Liberec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Festung Koenigstein, Gmbh, Německo, GASK Kutná Hora, Galerie Klatovy – Klenová a mnohé další). Malíř je členem mezinárodního stuckistického hnutí, zúčastnil se mnoha výstav v Čechách i zahraničí a v roce 2015 vyšla autorova monografie s předmluvou světoznámého kritika Edwarda Lucien-Smithe.
 

Fotogalerie