V kině Aero ožijí Příběhy našich sousedů

V pondělí 17. června od 15.30 se v kině AERO uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky devíti proslulých i méně známých pamětníků z Prahy 3. Jejich životní osudy jsou ovlivněny dějinnými událostmi 20. století.

IMG_0013Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Jeseniova, ZŠ Na Pražačce, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, ZŠ Chelčického, ZŠ Lupáčova a ZŠ Seifertova. V průběhu bezmála šesti měsíců natáčeli vyprávění místních pamětníků, dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům a zaznamenávali průběh práce na fotografiích. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci 17. června.

„Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, patří lidé, kterým zásadně do života zasáhly režimy nacismu i komunismu. Zaznamenané dokumenty zabírají široký úsek času i pamětí,“ uvedla za společnost Post Bellum koordinátorka Lenka Táborská.

Děti zpracovaly příběh prof. ThDr. Václava Wolfa, který se setkal s více totalitními režimy. Velmi smutnou zprávou pro všechny byla zpráva o jeho úmrtí v průběhu projektu. Skupina žáků ze ZŠ Pražačka byla tak asi poslední, kteří jeho pohnutý osud zaznamenali.Žáci ZŠ Lupáčova a ing

Mezi další osobnosti patří RNDr. Kateřina Trlifajová PhD., Jarmila Rousová, hlasatelka Dagmar Hazdrová, restaurátor akad. mal. Pavel Novák, farářka Eva Potměšilová, sinoložka Zlata Černá či historik, pedagog a novinář Jaroslav Čvančara.

Během slavnostního odpoledne odborná porota ve složení novinářky Jany Šmídové, pedagožky Andrey Fenclové, historika Jiřího Holýho, kteří posoudí dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vyberou v kině Aero tři vítězné projekty.

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum a radnice městské části Praha 3. Od roku 2012 do dubna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo 663 českých škol s 4276 žáky a studenty, kteří zdokumentovali 1015 pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz