Třídit jde i zdarma

Víte, že nádoby na tříděný odpad mohou být umístěny i ve Vašem domě?

Třídit jde i zdarmaStanoviště tříděného odpadu v domovním vybavení jsou službou poskytovanou Magistrátem hl. m Prahy určenou výhradně pro fyzické osoby (občany). Tato služba není určena pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (služba není určená pro podniky a podnikatele, i když mají provozovnu v bytovém domě).

Správcem osobních údajů je provozovatel systému Magistrát hl. m. Prahy. Zásady zpracování osobních údajů najdete na tomto odkazu.
Místně příslušným zpracovatelem osobních údajů je MČ Praha 3, odbor ochrany životního prostředí. Přehled agend je uveden zde.

Tato nadstandardní služba je primárně určená pro území památkové zóny včetně ochranného pásma pražské památkové rezervace. Jde o provozně i administrativně náročnější proces a je zapotřebí počítat s určitou dobou pro jeho zavedení. Nicméně se jedná o zajímavou alternativu ke stávajícím venkovním stanovištím tříděného odpadu.

Jak na to:

  1. Stáhněte si formulář na nebo si jej vyzvedněte v Informačním centru Praha 3, Milešovská 1.
  2. Formulář vyplňte, podepište, naskenujte a odešlete e-mailem na tridime@praha3.cz nebo osobně odevzdejte na podatelně radnice Prahy 3, Havlíčkovo nám. 9 či v Informačním centru Prahy 3, Milešovská 1. Na obálku napište heslo „Třídíme – OOŽP“.
  3. V žádosti uveďte své kontaktní údaje (telefon, e-mail).
  4. Bude-li Vaše žádost vyhodnocena jako oprávněná, odbor ochrany životního prostředí Vás bude kontaktovat na základě údajů uvedených ve formuláři a dojde k místnímu šetření ve Vašem domě.
  5. Pokud šetření prokáže, že je místo vhodné pro umístění nádob na tříděný odpad, bude žádost vložena ke schválení do oficiálního systému Magistrátu hl. m. Prahy - KSNKO (Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem).
  6. O schválení žádosti budete vyrozuměni a po dohodě dojde k zavezení nádob.

Žádat mohou zástupci bytových domů, a to o nádoby (120 nebo 240 litrů) na papír, plasty a sklo, případně výběr z těchto možností.

Galerie