Tři králové koledovali a zpívali na žižkovské radnici

S prosbou o příspěvek zavítali 8. ledna na žižkovskou radnici Tři králové, kteří koledovali pro dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

_MG_4148V maskách Kašpara, Melichara a Baltazara rozzpívali žižkovskou radnici Tři králové, kteří přišli prosit o příspěvek do svých kasiček. Ve vestibulu jim k tomu byli nápomocni i další zpěváci a hudebníci z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, jež na závěr svého vystoupení zazpívali tradiční koledu My tři králové. Poté se Tři králové vydali po radnici, navštívili různá pracoviště, kde si vysloužili svoji odměnu._MG_4085

Celorepubliková Tříkrálová sbírka trvá tradičně do 14. ledna a i letos se vydalo na charitativní pouť na 40 tisíc koledníků, kteří v návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Dobročinnou sbírku každoročně zajišťuje na území třetí městské části Farní charita Žižkov Anny Velkové, která finanční pomoc rozděluje nemocným, matkám s dětmi v tísni, hendikepovaným a sociálně potřebným skupinám._MG_4176

Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením._MG_4282

Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Z celkového výtěžku Tříkrálové sbírky se většinou 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Podrobné informace o tom, jak Tříkrálovou sbírku podpořit, najdete zde.