Nová vyhláška má zakázat alkohol na většině náměstích a v parcích

Popíjení alkoholu na veřejnosti na území Prahy 3 reguluje vyhláška hlavního města Prahy. Ta vymezuje místa, na kterých je to výslovně zakázáno. Připravovaná novela by měla počet takových míst na Trojce rozšířit.

Hlavní město Praha se chystá nahradit vyhlášku, která je z roku 2008. Od té doby byla několikrát novelizována, naposledy před pěti lety. Smyslem změny je konkretizovat místa, na kterých bude zakázáno popíjet alkohol. Zatímco nyní obecně platí, že alkohol se v Praze nesmí konzumovat u zastávek MHD, na nádražích, na vltavských ostrovech, v mnoha parcích, vnitroblocích domů, v blízkosti dětských hřišť anebo u obchodních center, připravovaná nová vyhláška má zákaz definovat výhradně na konkrétních místech uvedených v příloze. Taková místa sice v příloze aktuálně platné vyhlášky jsou, ale problematika se vyvíjí, a i Praha 3 potřebuje na aktuální stav reagovat.

Vyhláška z roku 2008 byla pro hlavní město způsobem, jak řešit problémy vznikající v souvislosti s konzumací alkoholu na veřejně přístupných místech, jak uvádí důvodová zpráva připravované vyhlášky. „Jde o prostranství, v nichž se zdržuje větší množství nepřizpůsobivých občanů, kteří po požití alkoholu prostranství znečišťují, chovají se hlučně a obtěžují ostatní občany i návštěvníky,“ popisuje materiál sloužící jako podklad k nové vyhlášce. Hlavní město pracovalo na další novelizaci, během příprav se však ukázalo, že pouhá novelizace nepřinese zjednodušení, což bylo hlavním cílem. Nová vyhláška je koncipována tak, že zákaz bude definován výhradně na konkrétních místech v ní uvedených. „Vymezení těchto míst předpokládáme ze strany jednotlivých městských částí, neboť jejich definice budou odpovídat znalostem místní situace a mohou být vybrány přesně takové lokality, kde ke zneužívání alkoholu dochází, resp. kde taková hrozba reálně existuje či je zde přítomen chráněný zájem,“ píše se v dopise adresovaném z magistrátu městským částem. Tím je myšleno okolí školek a škol, hřišť, sociálních zařízení či pietních míst.

Městská část v minulosti definovala 17 veřejných prostranství, na kterých zákaz platí. V případě, že hlavní město novou vyhlášku schválí, zákaz by se měl na návrh bezpečnostního grémia rozšířit na 21 náměstí a ulic, do seznamu je také zařazeno osm parků a dva vnitrobloky. Seznam schválený v říjnu Radou Prahy 3 byl odeslán na magistrát, kde aktuálně probíhá připomínkové řízení, a požadavky městských částí se vyhodnocují. Poté by měli vyhlášku schvalovat pražští radní a zastupitelstvo.

Zpřesněním jednotlivých lokalit by měla vyhláška eliminovat především negativní důsledky požívání alkoholu na konkrétních místech. Současně podle magistrátu nebude s ohledem na místní znalost městských částí zakazovat obecným ustanovením pití alkoholu na místech, kde ke zneužívání nedochází nebo kde může být taková konzumace vnímána i pozitivně, například na místech využívaných pro pořádání pikniků.

V Praze 3 k většině náměstí, které vyjmenovává nyní platná vyhláška, přibude například Komenského a Tachovské náměstí, nám. W. Churchilla před VŠE, park před stadionem Viktorky Žižkov, park Pod Krejcárkem, ale i taková konkrétní místa, jako jsou například přístupové schody a prostranství před supermarketem Albert v Koněvově ulici, nebo schody z Táboritské do Chelčického ulice. „Od poslední novelizace vyhlášky v Praze 3 narostl počet míst, kde byly s popíjením alkoholu na veřejnosti problémy a která bylo nutné dát do vyhlášky. Jako problémová místa vnímáme například park před Viktorkou, parčík Na Ohradě nebo U Kněžské louky,“ říká vedoucí oddělení krizového řízení radnice Milan Jančálek.

Na dodržování vyhlášky dohlíží městská policie. „Na tuto problematiku se strážníci zaměřují opakovaně, protože naší prioritou je hlídat veřejný pořádek a zamezit pouliční kriminalitě,“ vysvětluje ředitel Městské policie Praha 3 Dušan Machoň. Od začátku tohoto roku strážníci zaznamenali v souvislosti s porušením vyhlášky zákazu popíjení alkoholu na veřejnosti 300 přestupků. Jde o vysoké číslo, a to i s ohledem na to, že městská policie se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků. Aktuálně jich chybí téměř čtvrtina. Způsob řešení přestupku závisí na správním uvážení konkrétního strážníka, který by měl přihlédnout ke všem okolnostem situace. Přestože pokuta za porušení vyhlášky může být až 10 tisíc korun, upozorňuje Dušan Machoň zejména na komplikované vymáhání práva. „V převážné míře se protiprávního jednání dopouštějí osoby bez přístřeší. Jsou místa, kde se tyto osoby zdržují opakovaně a opakovaně pod vlivem alkoholu dochází k narušování veřejného pořádku,“ uvádí Dušan Machoň. Z pohledu městské policie považuje aktuální vymezení zákazu dostatečné. „Až praxe ukáže, zda se problémy vlivem zákazu nepřemístí jinam,“ dodává. Podle zákona mohou strážníci řešit přestupek uložením pokuty nebo jej oznámit správnímu orgánu. „Vymahatelnost práva je bohužel minimální. Smysl vyhlášky vidím v tom, že strážníci mají v ruce nástroj, jak proti lidem narušujícím veřejný pořádek pod vlivem alkoholu postupovat,“ vysvětluje.

Stávající platná vyhláška neomezuje akce, kde je naopak alkohol tolerován, jako jsou pivní slavnosti, posvícení nebo vinobraní. Zákaz se též nevztahuje na prostory u stánků s občerstvením na trzích, kde je povolen prodej alkoholu ani na restaurační zahrádky. Od zákazu jsou osvobozeny prostory, kde se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená hlavním městem Prahou nebo městskou částí, na jejímž území se akce koná – např. vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy. V návrhu nové vyhlášky se tato problematika neřeší. Zástupci magistrátu nicméně připouštějí, že je možné, že se na základě připomínek městských částí některé tyto obecné formulace v nové vyhlášce znovu objeví.
Katka Maršálová

Kde je zakázáno pití alkoholu na veřejnosti?

Náměstí a ulice:
Basilejské, Biskupcova (úsek J. Želivského – Na Vápence), Havlíčkovo, Hollarovo, Komenského, Kostnické, Barikád, J. z Lobkovic, J. z Poděbrad, Prokopovo, Sladkovského, Škroupovo, Tachovské, Trocnovská (pod žel. mostem), Vinohradská (kolem hřbitovů), nám. W. Churchilla, Žižkovo, prostranství před supermarketem Albert na Koněvově, cyklostezka (Příběnická – Novovysočanská), schody Táboritská – Chelčického, pravá strana Táboritské u supermarketu po Jičínskou
Parky a zeleň:
před stadionem Viktorky, park Pod Krejcárkem, park Pražačka, U Kněžské louky, před ZŠ Jeseniova, park Olšanská – Ke Kapslovně, zeleň Osiková ul., park na Vítkově vyjma piknikových míst, vnitroblok (Jeseniova, Táboritská, Roháčova, Blahoslavova), vnitroblok (Ondříčkova, Táboritská, Bořivojova, Kubelíkova).

*tučně vyznačené lokality mají být do vyhlášky zařazeny nově


Anketa Je správné, že se specifi kují místa, na kterých nelze veřejně požívat alkohol?

V Radě městské části Praha 3 jsem dne 3. 10.2018 hlasoval pro návrh změny vyhlášky z roku 2008, ale v žádném případě bych nesouhlasil s celoplošným zákazem používání alkoholických nápojů na všech veřejných prostranstvích Prahy 3. I tak se mi zdá počet míst zákazu vysoký a je na nás, na novém vedení Prahy 3, problematická místa v Praze 3 nechat upravit tak, aby nedělala ostudu Praze 3, ale byla příjemným místem odpočinku. Nechtěl bych, aby se vrátila doba před rokem 1989, kdy stát a národní výbory se snažily regulovat vše a např. „Veřejná bezpečnost“ chytala mladé muže s dlouhými vlasy a nechávala je bez jejich svolení ostříhat.

Tomáš Mikeska (TOP 09/STAN), místostarosta


Vyhláška zavádí plošné opatření, které má být údajně namířeno na bezdomovce, ale působí podobně jako chemoterapie – nemíří pouze na zdroj problému, ale bude mít spoustu vedlejších účinků. Bude městská policie pokutovat skupinku studentů s lahví vína v parku na Vítkově nebo návštěvníky jdoucí ze stadionu Viktorky s kelímkem nedopitého piva? Pokud ano, považoval bych to za dost nešťastné řešení. Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti je možná opodstatněný na místech, jako jsou prostranství před základními a mateřskými školami, památkami nebo úřady, ale ne jako nástroj na represi bezdomovců.

Jiří Svrček (Piráti), radní


Specifi kace míst, kde nelze veřejně požívat alkohol, byla určena na bezpečnostním gremiu starosty předchozí koalice, což není orgán, kde má podobný dokument vznikat. Pití alkoholu na ulici není plošný bezpečnostní problém Prahy 3. Omezení má smysl jako ochrana  významných pietních míst před nepořádkem a hlukem, nesmí se stát nástrojem represe. Tehdejší radnice v čele s Alexanderem Bellu razila represivní přístup především vůči lidem bez domova, nikoliv přístup pomoci, podpory a začleňování do společnosti. Alkohol sloužil pouze jako záminka. Vyháněním lidí z ulic se problém skryje, ale nevyřeší.

Martina Chmelová (Zelení), koaliční zastupitelka