Je Praha 3 opravdu bezpečná?

K posouzení stavu bezpečnosti máme k dispozici velmi podrobné statistiky policie za rok 2018 i výsledky průzkumu mezi obyvateli a návštěvníky.

vež paruka

I tak je nutné konstatovat, že pocit bezpečí je věc velmi individuální. Stav bezpečnosti jinak vnímá ten, kdo měl to štěstí, že nebyl okraden, oloupen nebo přepaden. Naopak ten, kdo tolik štěstí neměl a stal se obětí trestného činu, má pocit opačný. Jistě to souvisí i se způsobem života. Lidé, kteří tráví večery a noční hodiny doma, se vystavují nebezpečí, že na nich bude spáchán trestný čin mnohem méně, než ti, co jsou zvyklí žít nočním životem.

Jak to vidí Policie ČR

Policie ČR si vede velmi podrobné statistiky a může tak porovnávat vývoj v jednotlivých oblastech trestné činnosti. Porovnáním statistik z roku 2018 s předchozími lety lze konstatovat, že v naprosté většině ukazatelů dochází ke snižování výskytu trestných činů.

Prahu 3 má policie organizačně a správně rozdělenou na dvě oblasti, Žižkov a Jarov. Obecně je zjevné, že výrazně větší výskyt trestných činů všeho druhu vykazuje Žižkov, kde je více barů, restaurací i cizinců.

V rámci celé Prahy se Praha 3 řadí v počtu trestných činů na třetí místo, v objasněnosti je na prvním místě. V roce 2018 bylo na Praze 3 evidováno 2 372 trestných činů, tedy o 5,6 % méně než v předchozím roce. Objasněno bylo 716 případů, tedy 30,1 %. Celková způsobená škoda dosáhla částky více jak 265 mil. Kč. Přičemž na Žižkov připadá 62 % a na Jarov 38 % trestných činů.

V dlouhodobějším srovnání jsou výsledky ještě lepší. Za posledních 10 let se počet trestných činů zmenšil téměř na polovinu a v roce 2018 byl podle statistik vůbec nejnižší od roku 1994.

Početní stavy policistů zůstaly od roku 2017 beze změn. Stejně jako Městská policie, které na Praze 3 chybí 26 strážníků, se i Policie ČR potýká s nedostatkem policistů. Na Žižkově chybí 7 policistů, na Jarově 3.

Pokud jde o jednotlivé druhy kriminality z celkového počtu trestných činů na Praze 3, pak po linii obecné kriminality policie eviduje celkem 1 887 věcí (1 160 na Žižkově a 727 na Jarově), po linii hospodářské kriminality bylo zjištěno 350 věcí (262 na Žižkově a 88 na Jarově). U ostatní kriminality je evidováno 274 skutků. Vyšší nápad jak obecné, tak hospodářské trestné činnosti je na území Žižkova.

Dle charakteristiky trestné činnosti na území MČ Praha 3 převládá jednoznačně majetková trestná činnost, následují krádeže tzv. prosté (výše škody do 5 000 Kč), krádeže vloupáním, ostatní trestná činnost, hospodářská a zbývající kriminalita, násilné trestné činy a nejnižší počet trestných činů je zaznamenán na úseku mravnostní trestné činnosti.

Na úseku drog bylo na území Prahy 3 v roce 2018 zjištěno a prokázáno celkem 78 případů. Z toho bylo zjištěno 62 případů nedovolené výroby a distribuce drog, psychotropních látek a jedů pro jiného člověka (z toho 36 případů na území Žižkova), 16 případů nedovolené výroby drog, psychotropních látek a jedů pro sebe, a žádný případ šíření toxikomanie. Celkově lze konstatovat, že došlo proti roku 2017 k výraznému poklesu o 52 skutků a pokles je zaznamenán především u šíření toxikomanie, případů nedovolené výroby a distribuce drog, psychotropních látek a jedů pro jiného člověka o 44 případů, u pěstování rostlin obsahujících omamnou látku, u nedovolené výroby a distribuce drog, psychotropních látek a jedů pro sebe pokles o 3 případy.

Na úseku hospodářské trestné činnosti bylo na území MČ Praha 3 zadokumentováno v roce 2018 celkem 300 trestných činů. Z toho bylo 225 trestných činů spácháno na území Žižkova a 75 na území Jarova. Vzniklá škoda představovala částku 40 345 000 Kč (v roce 2017 to bylo 30 800 000 Kč).

V oblasti dopravních nehod na území Prahy 3 bylo v roce 2018 způsobeno 1 015 dopravních nehod, usmrcena byla 1 osoba a to na území Žižkova, těžce zraněno bylo 10 osob a 93 zraněno lehce. Způsobená škoda přesáhla 431 mil. Kč. Řidiči motorových vozidel bylo zaviněno celkem 976 a chodci 26 dopravních nehod.

 

Vnímání pocitu bezpečí u obyvatel a návštěvníků

V říjnu a listopadu 2018 provedla společnost Ipsos Public Affairs výzkum pocitu bezpečí u obyvatel Prahy a návštěvníků z tuzemska i zahraničí. Zkoumán byl vzorek 1 119 Pražanů, 51 českých turistů a 51 zahraničních turistů. Závěry výzkumu lze shrnout takto:

Praha se dlouhodobě řadí v mezinárodních žebříčcích mezi nejbezpečnější města na světě a skvělá místa pro život. Kriminalita se v hlavním městě každoročně snižuje a naprostá většina obyvatel Prahy tak uvádí, že se svém místě bydliště cítí bezpečně. Konkrétně obyvatelé Prahy 3 uvedli z 90 %, že se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně. Určité ohrožení trestnou činností pociťují Pražané zejména v oblasti menších trestných činů jako kapesní krádeže či vloupání do bytů a sklepů.

Mezi největší problémy metropole z oblasti trestné činnosti se však i nadále řadí zejména drogy a vandalismus či pouliční kriminalita. V porovnání s rokem 2015 se obavy z problémů z oblasti společensko- -sociálních jevů (alkoholismus, bezdomovectví či hrací automaty) obecně zmírňují. Znepokojení i nadále vyvolává sociální chování určitých skupin obyvatelstva, nejčastěji drogově závislých.

Přijíždějící turisté z tuzemska i ze zahraničí se v Praze cítí bezpečně. Jako hlavní problémy týkající se města však vidí zejména drogy a graffiti. V oblasti trestné činnosti se nejčastěji obávají drobných kapesních krádeží. Obětí trestné činnosti se však stalo jen minimum z nich. Pozitivní trend nastal zejména ve znalosti policie. Policistu je schopno rozeznat více jak 90 % turistů, telefonní číslo na PČR pak zná 65 % turistů.

Zdroj: Informace o bezpečnostní situaci na území OŘP Praha III a MČ Praha 3 v roce 2018 Ipsos Public Affairs: Analýza pocitu bezpečí 2018

Redakční zpracování Radko Šťastný

Anketa
Cítíte se v Praze 3 bezpečně?

03-vronsky_thumbAno. Snad jen dvakrát jsem za 20 let života na Žižkově cítil strach. I při této nízké frekvenci to ale není nic příjemného. Strážník nikdy není tam, kde bych jej zrovna potřeboval… Na Praze 3 nám aktuálně chybí 26 strážníků, což není nijak malé číslo. Jejich doplnění na požadovaný stav by mělo pomoci s dvěma podle mého soudu největšími problémy Prahy 3 – množstvím narkomanů a drobnými krádežemi. Snažit se o bezpečnější Prahu 3 je nikdy nekončícím úkolem radnice a policie, ve kterém nelze polevit, např. pod dojmem příznivé statistiky. Pocit domova totiž začíná tam, kde se cítíme bezpečně.

Michal Vronský (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

 

Frantisek DosedelAno. Dle Global Peace Index je ČR sedmou nejbezpečnější zemí světa. Dle PČR kriminalita v ČR meziročně klesla o 4,9 %. Za 5 let kriminalita v Praze klesla o 38 %. Dopravních nehod v Praze ubylo, ale počet usmrcených stoupl na 31 a těžce zraněných na 182, též stoupl počet nehod pod vlivem alkoholu a drog. Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové a dýchací soustavy a novotvary. Žijeme na místě, kde můžou děti chodit samy do školy a rodiče večer sami z divadla či hospody. Budeme-li zdravěji žít a usedat střízliví za volant, budou ty statistiky ještě lepší.

František Doseděl (Piráti),

koaliční zastupitel

 

ondrej_rut_thumbPocit bezpečí je pro člověka jedna z nejdůležitějších věcí. Statistiky ukazují, že kriminalita a počet trestných činů na Praze 3 dlouhodobě klesají. Radnice by neměla polevit v úsilí o kultivaci parků, náměstí a veřejných prostor, jejich podoba totiž spoluutváří i chování lidí. Neklesá naopak počet dopravních nehod, těch bylo v roce 2018 na území Prahy 3 přes tisícovku s jednou obětí na životě a stovkou zraněných. A viníky jsou většinou řidiči. Ani já se necítím bezpečně, když přecházím s dětmi ulici nebo když jedu do práce na kole. To naštěstí můžeme zlepšovat úpravou ulic pro lepší podmínky chodců a cyklistů.

Ondřej Rut (Zelení),

místostarosta

 

Alexander_Bellu_squarecropJá sám jsem se svou osobní bezpečností problém nikdy neměl, ale vím, že tomu tak bohužel není u většiny našich občanů. A to oprávněně. Právě proto je naprosto nezbytné motivovat strážníky, kterých je na Praze 3 zoufalý podstav, aby se soustředili především na bezpečnost. To znamená, že vedení radnice musí v první řadě intenzivně pracovat na navýšení jejich počtu a než se tak stane, stanovit správně priority a nenutit je, aby jejich prvotním zájmem byla méně závažná témata, jakým je např. pokutovat co nejvíce nezodpovědných pejskařů. Starost o bezpečnost občanů musí být vždy na prvním místě.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),

opoziční zastupitel

 

venhoda_mV ulicích Žižkova se cítím bezpečně, jsou však různé aspekty, na kterých by radnice měla zapracovat. Jako první mě napadá osvětlení přístupových cest na vrch Vítkov. Večerní venčení našich mazlíčků se na temných cestách může stát nebezpečným pro zdraví a pro některé spoluobčany to může být i důvod, proč se parku vyhýbají. Myslím, že osvětlení veřejných prostor a snížení počtu temných koutů bude mít jasný důsledek ve snížení výskytu vandalství a nepořádku obecně. Samostatnou kapitolou jsou pak noční toulky skupinek podnapilých a hlučných turistů, o které by se měla více starat městská policie.

Petr Venhoda (ANO),

opoziční zastupitel