Jak jsme na tom s rušením nočního klidu

Vysoká hladina hluku v nočních hodinách je spolu se světelným smogem nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím negativně životní prostředí v městských aglomeracích, Prahu nevyjímaje. Vedení města se nyní rozhodlo situaci řešit systémově.

Nezdařený pokus
téma měsíce - únor 2019 - hlukMinulé vedení radnice Prahy 1 umístilo v srpnu minulého roku na frekventovaném místě, na rohu ulic Dlouhá a V Kolkovně měřič hluku. Jednak měl upozorňovat chodce na přílišnou hlučnost a také měl usnadnit strážníkům prokazování překročení hlukového limitu. Umístění hlukoměru mělo ale efekt zcela opačný. Kolemjdoucí, často v podnapilém stavu, soutěžili v tom, komu přístroj naměří více decibelů. Radnice se proto rozhodla měřič hluku zase odstranit.

Noční starosta
Rada hlavního města 21. ledna schválila ustavení komise pro nočního starostu. Hlavním úkolem komise, ve které zasednou například představitelé Prahy 1 a městské policie, ale i zástupci nočních podniků a organizátorů kulturních akcí, bude systematicky a dlouhodobě řešit, jak dostat noční život v Praze do rozumných mezí a zároveň jej kultivovat. Cílem je na jedné straně regulovat negativní dopady na život Pražanů, na straně druhé nepoškodit prosperitu města a jeho obyvatel. Rada se inspirovala obdobnou komisí již dříve zřízenou například v Amsterodamu či v Londýně. Noční starosta není funkce jednoho člověka, který bude v noci chodit po ulicích a žádat bavící se lidi, aby se ztišili. Je to tým lidí, který bude zavádět systematická opatření.

Jak jsme na tom na Trojce
Situace na Praze 3 není samozřejmě tak vážná jako v centru města. Ze statistik městské policie vyplývá, že větší problémy s porušováním nočního klidu jsou v letních měsících, tedy od května do října. Je to dáno tím, že v tomto období si na jedné straně obyvatelé i návštěvníci Prahy 3 užívají nočního života a na druhé straně v teplých měsících lidé v noci více otvírají okna a hluk z ulice vnímají negativně.

Místy, odkud přicházejí nejčastěji oznámení městské polici a ta je prověřuje, jsou ulice Bořivojova a Koněvova v části od Ohrady k Jarovu. Je to dáno koncentrací nočních podniků v těchto lokalitách. Ani zde ale není počet oznámení nijak dramatický, pohybuje se v řádu několika desítek za celé sledované letní období.

Z ostatních ulic Prahy 3 jsou to v průměru jednotky oznámení za měsíc. Oznámené přestupky jsou většinou jen drobného charakteru a městská policie je řeší domluvou a výzvou k tiššímu chování.

Závažnějších přestupků, které jsou řešeny udělením pokuty nebo oznámením správnímu orgánu k pro jednání je cca 100 ročně, není to tedy nijak významné množství.

Další oblastí, kde městská policie řeší přestupky proti nočnímu klidu, je provozování hudební produkce v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Za rok 2018 řešila policie v podnicích dvě desítky případů, jedná se o přestupek podle stavebního zákona, který řeší odbor výstavby.

Čas od času je městská policie nucena řešit i sousedské spory nebo příliš hlučné rodinné oslavy. V roce těchto případů bývá několik desítek, statisticky se to ale nerozlišuje.

Městská policie se při pochůzkách soustřeďuje na místa s větší pravděpodobností výskytu porušování nočního klidu. Do budoucna bude posilovat noční hlídky v těchto oblastech. Limitována je především počtem strážníků, které má k dispozici. V městské policii na Praze 3 by mělo podle tabulek pracovat 109 strážníků. V současné době je ale 26 míst neobsazených. To se samozřejmě projevuje v počtu nasazených hlídek, kdy v noci je na celé území Prahy 3 s 75 tisíci obyvatel v průměru 6 hlídek, což opravdu není mnoho.

Radko Šťastný

Noční klid
Noční klid má být zachováván v průběhu noci, a to v zájmu klidného spánku. V jeho rámci proto bývají omezovány např. veřejné zábavy nebo stavební práce. V Česku je noční klid definován jako období mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Vedle toho je pro účely ochrany před hlukem a vibracemi stejným způsobem definována „noční doba“ v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Obce mohou ve výjimečných případech tuto dobu omezit nebo zrušit obecně závaznou vyhláškou. Rušení nočního klidu je přestupkem.

Hluk
Vnímání hluku je velmi subjektivní, pro orientaci uvádíme příklady hladiny hluku:

dB Příklady a vnímání člověkem
1 práh slyšitelnosti
20 hluboké ticho, bezvětří, akustické studio
30 šepot, velmi tichý byt či velmi tichá ulice
40 tlumený hovor, šum v bytě, tikot budíku
50 klid, tichá pracovna, obracení stránek novin
60 běžný hovor
70 mírný hluk, hlučná ulice, běžný poslech televize
80 velmi silná reprodukovaná hudba, vysavač v blízkosti
90 silný hluk, jedoucí vlak
100 sbíječka, přádelna, maximální hluk motoru
110 velmi silný hluk, živá rocková hudba, kovárna kotlů
120 startující proudové letadlo ve vzdálenosti 300 m
135 práh bolesti
140 akustické trauma, startující proudové letadlo ve vzdálenosti 10 m
160 výstřel z pistole
170 zábleskový granát

Anketa Kterou z forem hluku považujete za nejzávažnější z hlediska rušení nočního klidu?

Někoho trápí postávající kuřáci pod okny, někoho vibrace z klubů nebo ranní zpěv opilců. Zdrojem různých hluků je často jeden klub nebo bar. Praha 3 je dějištěm mnoha skvělých akcí, které sice přinášejí na Prahu 3 kulturu, ale současně vytvářejí také hluk a nepořádek. Problémové jsou hlavně akce s velkým počtem hostů, které se konají mezi bytovou zástavbou. Zavolat policii nemá účinek, protože za 5 minut je křičící skupinka jinde. Co s tím? Lidé z okolí a problémový podnik musí začít jednat a hledat společný kompromis, radnice zde může sehrát roli moderátora.

Michal Vronský (TOP 09/STAN), koaliční zastupitel


Žijeme v centru města, kde je hladina hluku přirozeně vyšší. Je to daň za mnoho lidí a služeb na omezeném prostoru. Někomu vadí kuřáci
před hospodami (kam je vyhnal zákon) a člověk, který bydlí nad magistrálou, bude mít zcela jiné problémy než člověk s věčně veselými  sousedy. Při řešení problému s hlukem je potřeba hledat opatření, která přinesou více užitku než škody. Hledejme řešení konstruktivní nikoliv destruktivní. Rádi bychom problém řešili spíše individuálně a ideálně domluvou, nikoli plošně a zákazy, což je až krajní možnost. V té souvislosti oceňujeme zřízení funkce nočního starosty magistrátem, který noční život celkově bude mít na starosti.

František Doseděl (Piráti), koaliční zastupitel


Rušení nočního klidu mejdany v sousedství, blízké hospodě nebo klubu jsou nepříjemné, ale často jednorázové a dají se ve spolupráci s  policií řešit. Daleko obtížněji řešitelný a obecně spíše tolerovaný je soustavný hluk z dopravy. Na ten si bohužel většina postižených třeba z Želivského nebo Husitské ulice zvykla a pokusy o řešení vzdala. Bohužel naše společnost a nastavení institucí dává přednost absolutní plynulosti dopravy před ochranou lidského zdraví, důstojného bydlení a kvality života. I kvůli snížení hlukové zátěže bych rád, aby Praha 3 přikročila k postupnému zavedení dalších rezidenčních zón se sníženou rychlostí 30.

Ondřej Rut (Zelení), místostarosta


Všichni Žižkováci jistě znají hospodu Parukářka na Křížku. Hlasitá hudba prakticky od jara do podzimu ruší nikoli jen noční klid, a to již
dlouhá léta. Vedle toho se jedná o dlouho tolerovanou černou stavbu. Opakovaně jsem navrhoval zrušení tohoto zařízení, které se nachází
v těsné blízkosti dětského hřiště. Cílem bylo vybudovat zázemí pro návštěvníky parku. Bohužel, vždy když přišlo na lámání chleba, nenašel se dostatečný počet politiků, kteří by sebrali odvahu a konečně s tím něco udělali. Celý tento příběh nápadně připomíná kauzu Klinika, takže se bojím, že se tohoto hluku jen tak nezbavíme. Bohužel.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel


Spát v létě při otevřeném okně, pokud nebydlíte v posledním patře vysokého činžáku, je na Žižkově i Vinohradech nemožné. Z vlastní zkušenosti již vím, že jen nehlučné povídání si na terase v domě, který má společný dvůr s dalšími domy, se tak rozléhá, jako byste byli ve starém římském koloseu. Souseda okřiknete. Hulákající turisty z hotelů a ubytoven však umravnit lze jen těžko. A je to pro nás daleko větší problém, než tramvaje a auta, na jejichž zvuk jsme léta zvyklí a mnozí ho ani nevnímáme. K odpovědnosti za tyto křiklouny je proto nutné  přivést vyhláškou majitele ubytovacích zařízení, což by pro radnici neměl být problém. Můžeme být jen rádi, že nekřičí i omítky domů, které
slouží jako veřejné WC opilcům.

David Soukup (ANO),opoziční zastupitel