Studie ukáže oživené Olšanské náměstí

Možnou podobu ulic Táboritská a Ondříčkova po revitalizaci má ukázat studie, kterou pro městskou část Praha 3 zpracovává ateliér Sinpps, s.r.o. Obsahuje návrh úprav, které mají posílit bezpečnost pěšího pohybu v lokalitě a prostranství oživit větším množstvím zeleně. Seznámit se s ní můžete 7. února 2017 v hotelu Olšanka.

veřejná debata Táboritská Ondříčkova 7/2/2017Cílem studie je komplexní úprava lokality tvořené ulicemi Táboritská v úseku od ulice Kubelíkova po Olšanské náměstí resp. křižovatku ulic Táboritská, Jičínská, Olšanská a Prokopova. Studie řeší také úpravu v části ulice Ondříčkova. S ohledem na to, že lokalitou procházejí tramvajové tratě, které jsou z ulic Prokopova a Jičínská protnuty autobusovými linkami, a navíc je ve směru Olšanská – Ondříčkova – Lupáčova vedena cyklotrasa, skládá se celkový návrh dopravně-bezpečnostních opatření z mnoha dílčích dopravních úprav.

Městská část chce umožnit místním obyvatelům zapojit se svými podněty do přípravy studie proveditelnosti úprav zmíněného prostoru. Organizuje proto uskuteční moderované veřejné setkání v úterý 7. února 2017. Setkání bude zahájeno v 17 hodin procházkou lokalitou, která účastníky lépe seznámí s problematikou, jež bude předmětem následujícího pracovního workshopu. Všichni zájemci o vycházku se sejdou před hlavním vstupem do hotelu Olšanka.

Samotný workshop pak začíná v 18 hodin ve Výstavním sále hotelu Olšanka. Bude se týkat úprav veřejných prostor – dopravního řešení, prvky zeleně a typů aktivit, kterým by měly prostory sloužit. Užitečný bude nejen pro všechny, které zajímá dění v uvedené lokalitě, ale hlavně pro všechny, kteří se chtějí podílet na změnách místa, kde bydlí nebo k němuž mají blízko.

Během setkání se budete moci obrátit také přímo na představitele Prahy 3, konkrétně starostku Vladislavu Hujovou a její zástupkyni Lucii Vítkovskou. Otázky týkající se projektu Vám zodpovědí projektanti ateliéru Sinpps, kteří se na tvorbě studie podílejí.