Spolek sochařů představil Toyen v informačním centru

V červnu letošního roku byla v Národním technickém muzeu zahájena výstava výsledků každoroční portrétní soutěže Spolku sochařů ČR. Tentokrát portrétovanými osobnostmi byli fotograf a filozof František Drtikol, konstruktér František Janeček, zakladatel firmy JAWA a malířka Toyen.

galerie toyen - říjen busty ToyenPrvního října byla slavnostní vernisáží zahájena v informačním centru komorní výstava sochařských portrétů avantgardní malířky Toyen vzešlých právě z této soutěže. Jiří Středa, předseda spolku a Marie Šeborová zde představili pět portrétů. Ambicí bylo vybrat z patnácti soutěžních prací ty, které představují specifický pohled na tuto umělkyni, vybrat co nejvíce jinaké pojetí, např. v barevnosti, prostě něco specifického. A o skutečnosti, že se to v převažující míře podařilo, se mohou přátelé umění přesvědčit až do 31. října.

Informační centrum tak skvělým způsobem divákům přibližuje tuto významnou osobnost českého, ale i evropského výtvarného umění, po které je zdejší galerie pojmenována a která byla část svého života spojena se Žižkovem. V příštím roce si připomeneme již čtyřicáté výročí jejího úmrtí.

Jan Dvořák
foto:Pavel Šmída, Radko Šťastný

Výsledky soutěže
Porota zasedala v následujícím složení: Akad. soch. Prof. Jan Hendrych, dlouholetý pedagog AVU Praha; Akad. soch. Prof. Kurt Gebauer, emeritní profesor VŠUP; Mgr. Blanka Jiráčková, bývalá dlouholetá šéfredaktorka uměleckého časopisu Ateliér; Dr. Magda Juříková, ředitelka Galerie Hl. města Prahy; Akad. soch. Jiří Plieštik, člen Rady Spolku sochařů ČR; Akad. soch. František Svátek.

Práce soutěžících byly oceněny takto:

Portrét Františka Drtikola Portrét Františka Janečka Portrét Toyen
1. cena neudělena,
2. cena Adam Fejfar
3. cena Diana Winklerová
3. cena Zuzana Kantová
1. cena Radek Škrabal
1. cena Kateřina Strach Tichá
2. cena a 3. cena neuděleny.
Ceny poroty neuděleny.
Cena Spolku sochařů ČR
Adam Fejfar za portrét Toyen.
Spolek sochařů České republiky vznikl v roce 1990 a sdružuje profesionální sochaře žijící či tvořící v České republice. Prezentuje díla svých členů i dalších umělců na společných výstavách. Vypisuje sochařské soutěže. Spolupracuje na přípravách veřejných sochařsko – architektonických soutěží s cílem zajištění vzniku kvalitního díla. Účelem spolku je prezentace a podpora sochařské tvorby s akcentem na tvorbu figurální a portrétní.