Starostka poděkovala pracovníkům pečovatelské služby

V Praze 3 poskytují služby seniorům dva domy s pečovatelskou službou, jeden najdeme v Roháčově a druhý v Krásově ulici. Do nové kavárny Domu s pečovatelskou službou v Roháčově ulici zavítala v pondělí 12. prosince také starostka Vladislava Hujová, která se zde sešla s pracovníky Pečovatelské služby Praha 3.

„Především bych chtěla poděkovat všem, kteří vykonávají tak potřebnou a smysluplnou práci jako je péče o seniory. Starat se o staré, často zdravotně znevýhodněné nebo osaměle žijící spoluobčany je velmi náročné a všem pečovatelkám i vedení pečovatelské služby za to patří velké uznání,“ ocenila práci celého personálu starostka Vladislava Hujová.

Starostku společně se zástupci sociální a zdravotní komise – místostarostou Josefem Hellerem a zastupitelkou Jaroslavou Sukovou - za Pečovatelskou službu Prahy 3 přivítal její ředitel Jan Ritz-Radlinský.

V současné době probíhá v DPS Roháčova rozsáhlá rekonstrukce, která povede mimo jiné také k odstranění bariér komplikujícím život obtížně pohyblivým občanům. Se stavebními úpravami bytů, které poskytnou kvalitnější bydlení obyvatelům DPS, se na závěr své návštěvy seznámila i první dáma žižkovské radnice.