Senioři z Trojky zažili plavbu parníkem po Vltavě

V rámci projektu Trojka pro seniory se 11. června uskutečnila plavba po Vltavě, která ukázala cestujícím historické pamětihodnosti a nabídla nádherné panorama Pražského hradu.

IMG_0038V odpoledních hodinách se molo u lodi Cecílie zaplnilo seniory z Trojky, kteří přijali pozvání místostarostů Davida Gregora a Ivana Holečka na okružní plavbu po Vltavě.  V pohodlí a za konzumace vychlazených nápojů se podívali do centra historické Prahy, zhlédli panorama Pražského hradu, slavnou budovu Národního divadla se zlatou střechou, gotický Karlův most nebo monumentální Vyšehrad na skále nad řekou.

Součástí byl i poutavý průvodcovský výklad, který bavil přítomné po celou plavbu, samozřejmě také i během napínavého proplutí zdymadlem.