Předvánoční návštěva v Habrové

Starostka Vladislava Hujová nezapomněla ani na ty, kteří se na návštěvy sami nevydávají. Do vánočně nazdobeného pečovatelského domova přijela v doprovodu radního Josefa Hellera a zastupitelky Jaroslavy Sukové navštívit babičky a dědečky.

Přivezli jim drobné vánoční dárky, které vyrobily děti z žižkovských základek, a popřáli seniorům mnoho štěstí a hlavně zdraví do nového roku.

Ošetřovatelský domov v Habrové ulici je určen k trvalému pobytu seniorů z Prahy 3, kteří vyžadují trvalou a pravidelnou péči a je financován převážně z rozpočtu městské části.