Praha 3 ocenila soškami anděla Vincka dobrovolníky roku 2015

Popáté rozdělovala žižkovská radnice ocenění lidem, jež ve svém volném čase pomáhají a pracují pro druhé v občanských sdruženích nebo neziskových organizacích. Letos si pro sošku anděla Vincka, patrona dobrovolnictví, přišlo 14 osobností, které vykonávají zcela rozdílné profese.

332891_171736__MG_2023.jpgMezi nominovanými organizacemi nechyběly Svaz diabetiků ČR pobočný spolek Praha 3, Svaz důchodců ČR, o.s. – ZO Praha 3, Buči z.s., Nová Trojka, Centrum pro integraci cizinců o.p.s. nebo Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. Z posledně jmenované organizace se večera zúčastnil dívčí sbor Abbellimento, který zahájil pod vedením Jarmily Novenkové slavnostní večer pastorálními a adventními skladbami.

332838_171732__MG_1793.jpg

„Ráda bych poděkovala všem přítomným za jejich nezištnou práci pro druhé. Velmi si cením jejich úsilí, činnosti a seběobětování, které tato práce s sebou nese,“ uvedla radní Jaroslava Suková.

332590_171714_IMG_1742.jpgPoté sošky anděla Vincka spolu s dalšími dary předala čtrnáctce nominovaných, z nichž každý se dobrovolně stará o potřeby druhých. Mezi oceněnými je např. Hana Tachecí z Mamma HELP, která pomáhá pacientkám s diagnózou rakoviny prsu, Pavlína Pstružinová z Buči z.s., jež pomáhá klientům s řešením dluhové problematiky, ale i nadaný muzikant Michal sivák, který hudebně doprovází mnohé z aktivit nízkoprahového klubu, Husitského centra i Komunitního centra na Žižkově.

Během večera se o kulturní prožitek také postaraly tanečnice ze souboru Jagory, Žesťové kvinteto pražských symfoniků nebo Trombonetta kvartet, jenž lehkou a dunivou formou zahrál ragtime, jazz i lidovky.

  

Ocenění Dobrovolníci roku 2015

Věra Čermáková (Svaz diabetiků ČR pobočný spolek Praha 3) je členem pobočného spolku Svazu diabetiků Praha 3 již více než 10 let. Původním povoláním je zdravotní sestra. I když je již v důchodu, stále se své profesi věnuje při všech aktivitách pořádaných pobočným spolkem, jako jsou rehabilitační plavání, vycházky a rekondiční pobyty pro diabetiky, kde zastává funkci zdravotní sestry.  

MDDr. Daniela Havlíčková (Naděje, Dům Naděje Praha - Žižkov) je zubařka, která se věnuje dobrovolnické činnosti v azylovém domě Naděje pro muže na Praze 3. Pořádá semináře na téma dentální hygiena a prevence pro muže bez domova a také provádí poradenství v této oblasti.

Tereza Chadimová (RK Ulitka – My Aktivity o.p.s.) začínala v Ulitce jako maminka na MD. Dobrovolnicí v RK Ulitka je teprve rok, ale za tu dobu prokázala mnoho ochoty a nasazení. Pomáhá při běžném provozu klubu, při akcích, které jsou jednou z hlavních náplní RK a svou vstřícností, nasazením a milým úsměvem si všechny hned získala. Ujme se vždy jakéhokoliv úkolu a udělá, co je potřeba.

Jiřina Jendřejčíková (Komunitní centrum Armády spásy) je původním povoláním učitelka v mateřské škole, která začala před 3 lety navštěvovat Komunitní centrum Armády spásy na Praze 3. Krátce se ujala vedení programu ruční práce. Výsledné rukodělné dárky z papíru, textilu, korálků či vlny přinášejí radost nejen samotným tvůrcům, ale i obdarovaným v domovech pro seniory. Pomáhá připravovat a organizovat pravidelné mezigenerační setkávání. Programy, kdy s dětmi z mateřských a základních škol společně tvoříme, zpíváme a povídáme si.

Pavlína Ježková (RK Ulitka – My Aktivity o.p.s.) Je dobrovolnicí RK Ulitka od roku 2012.  Do klubu začínala chodit se svou dcerou a hned záhy se začala podílet na chodu klubu. Aktivně spolupracuje při službách klubu a dalších akcích. Dobrovolnictví zůstala věrná i po návratu do práce po mateřské dovolené, kdy se stala šéf cukrářem v hotelu Panorama. 

Mgr. Vladimíra Kalfusová (Svaz důchodců ČR, o.s. – ZO Praha 3) pracuje ve výboru Základní organizace Svazu důchodců v Praze 3 od roku 2009. Dobrovolnické činnosti pro seniory Prahy 3 se začala věnovat po ukončení svojí profesní kariéry, kdy se její cílovou skupinou stali senioři, kterým se snaží obohatit život a připomínat mladým rodinám význam seniorů pro společnost. Je členem Řídící skupiny pro Komunitní plánování, kde tyto myšlenky uplatňuje. Pod heslem „Aby člověk nebyl sám“ obohacuje zaměření činnosti Svazu důchodců na Praze 3 např. pořádáním výletů parníkem, či organizací oslav členů Svazu důchodců při dovršení jejich významných životních jubileí. 

Bc. Štěpán Kavur (BUČI z.s.) pracuje v občanském sdružení Buči od jeho založení a v současné době jako dobrovolník vykonává funkci předsedy a vzhledem k profesi sociálního pracovníka je garantem sociální služby „Sociální rehabilitace“, předává své zkušenosti ostatním pracovníkům.

Mgr. Lucie Nováková (Sdružení Zvoneček – Praha, z.s.) je dlouholetou členkou Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. a členkou Rady spolku. Podílí se na organizaci veškerých akcí, jež Sdružení Zvoneček pořádá pro děti ze Sborového studia Zvoneček. V neposlední řadě přispívá svými kontakty k úspěšnému hledání sponzorů. Žádný problém pro ni není neřešitelný, vše perfektně zvládá s vlídností a humorem.

Radim Procházka (Nová Trojka, z.s.) je filmař, který se věnuje dobrovolnické činnosti v Rodinném a kulturním centru Nová Trojka. Organizuje pravidelný program Procházka filmem a pomáhá při výletech pro Oddělení sociálně právní ochrany dětí, kdy zapojuje i svou rodinu.

Michal Sivák (Husitské centrum, o.p.s.) je nadaný hudebník, který je dlouholetým klientem a nyní i dobrovolníkem Nízkoprahového klubu Husita. Hudebně doprovází mnohé z aktivit nízkoprahového klubu, Husitského centra i Komunitního centra na Žižkově např. akce Veletrh sociálních služeb, Noc kostelů, School break párty a říjnová romská bohoslužba. V nízkoprahovém klubu Husita působí jako lektor hudby a vyučuje děti a mládež na kytaru a keyboard

Pavlína Pstružinová (BUČI z.s.) pracuje v občanském sdružení Buči jako odborný pracovník v oblasti sociální práce, nejprve jako účastník projektu spolufinancovaného z evropských fondů a po jeho skončení jako dobrovolník. Ve své práci byla vždy klientům o.s. Buči nápomocná radou a pomocí, a to zvláště v oblasti řešení exekucí, čemuž se v poslední době vzhledem k jejich enormnímu nárůstu intenzivně věnuje.

Hana Tachezí (Mamma HELP, z.s.) je dlouholetou členkou pacientské organizace Mamma HELP. Od roku 2008 pracuje jako laická terapeutka a zkušenou edukátorkou v oblasti osvěty a prevenci nádorových onemocnění. Má na kontě desítky přednášek. Původním zaměstnáním v lékárně. Pomohla pacientkám se stejnou diagnózou rakovina prsu. Aktivně se zúčastňuje všech akcí, které Mamma HELP organizuje.

Petra Vlášková (Nová Trojka, z.s.) původně začala navštěvovat s dětmi programy Rodinného a kulturního centra Nová Trojka a postupně se zapojila jako dobrovolnice. Pomáhá s programem Mrňouskové, kde vede výtvarné dílničky a stará se o knihovničku.

Magdalena Wolfová (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.) se přihlásila se do dobrovolnického programu „Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR“ organizace „Centrum pro integraci cizinců“. Cílem programu je vytvořit síť dobrovolníků, lidí z místní komunity, kteří mohou zajišťovat základní služby neformálního charakteru pro klienty organizace a jejich společenskou integraci. Magdalena Wolfová spolupracovala s klientkou, pocházející z Kalmycka při možnosti jejího společenského zapojení ztíženého i tím, že klientka je na vozíčku. Také pomáhala klientce z Madagaskaru s přípravou na maturitní zkoušky a zorganizovala večerní projekci filmu o kubánské protirežimní hudbě. Dále pomáhala s prezentací francouzské stážistky a při propagaci organizace na festivalu Barevná devítka.