Aktivní senioři v Praze 3

O to, aby člověk nebyl ve stáří sám, usiluje Svaz důchodců Prahy 3. Senioři se pravidelně setkávají v klubu v Hořanské ulici, kam ve čtvrtek 19. dubna u příležitosti oslav životních jubileí některých členů zavítal také zástupce starosty Jiří Matušek.

Svaz důchodců Prahy 3 nabízí seniorům řadu zajímavých možností, jak aktivně trávit volný čas, ať už se jedná o lázeňské pobyty nebo ozdravné pobyty na horách. Organizuje ale též zdravotní přednášky, návštěvy divadel a výstav, turistické vycházky v okolí Prahy nebo krátkodobé poznávací zájezdy do zahraničí.

„Jsme velmi rádi, že nacházíme pomoc u městské části Praha 3, která nám poskytuje nejen finanční podporu na akce, které seniorům nabízíme, ale projevuje i zájem a účast na dění v našem klubu,“ uvedl předseda Svazu důchodců Praha 3 František Prášek.