Svátek Den vzniku Československa má stále velkou symbolickou hodnotu

Každý státní svátek nese v sobě poselství. Poselství, které odráží ideje, na nichž stojí nejen stát, ale i celá společnost. Den vzniku Československa, který spadá na 28. října, je právě tím svátkem, který je zásadním zlomem v našich moderních dějinách.

Ke konci 1. světové války, po rozpadu Rakouska-Uherska, vznikl československý stát, který ve své době patřil k nejdemokratičtějším státním útvarům v Evropě. Tzv. První republika je dodnes vnímána jako doba hospodářského růstu, uvědomění si vlastní národní integrity, konečný důsledek vlasteneckých snah, které trvaly desítky let. Mnozí dnes tvrdí, že vlastně slavíme vznik státu, který neexistuje. Není tomu tak. Připomínka vyhlášení samostatného nezávislého československého státu má stále obrovskou symbolickou hodnotu. Měli bychom na ni pamatovat i kvůli dalším dějinným souvislostem: protesty v roce 1939 nebo 1988, jež byly zle potlačeny, či jeho zneužití komunistickým aparátem, který se ho snažil překřtít na Den znárodnění. Možná v této době na historii trochu pozapomínáme. Tento svátek ale v sobě ukrývá silně zakotvené vnitřní vazby a úctu, která se projeví obzvlášť tehdy, pokud budeme vystaveni nějaké osudové zkoušce. Doufejme, že k tomu již nikdy nedojde.
Proto mi dovolte, abych Vás pozvala na pietní akt 28. října od 10:30 hodin k Národnímu památníku na Vítkově, abychom si připomněli 98. výročí vzniku samostatného československého státu.