Slovanská epopej má mít domov na Vítkově

Nejslavnější dílo Alfonsa Muchy, Slovanská epopej, stále hledá místo, kde by se trvale zabydlela.

Přitom zanedlouho to bude již sto let, kdy toto monumentální dílo, které představuje dějiny slovanských národů, bylo poprvé představeno veřejnosti. Městská část proto založí nadační fond, jehož účelem bude podpořit realizaci pavilonu Alfonsa Muchy na Vítkově, kde by epopej našla konečně svůj důstojný domov.

Když Alfons Mucha daroval dokončenou Slovanskou epopej v roce 1928 veškerému československému obyvatelstvu, jeho podmínkou bylo, aby Praha postavila na vlastní náklady budovu, kde bude dílo umístěno a zpřístupněno veřejností. Je až s podivem, že Praha tuto podmínku dosud nesplnila.

Vrch Vítkov, stejně jako Pražský hrad nebo Vyšehrad, symbolizuje českou státnost a z historických dokumentů vyplývá, že již v roce 1925 vybrala tehdejší magistrátní komise vrch jako místo, kam lze epopej umístit, a to se souhlasem Alfonsa Muchy. Ne náhodou je také jedno z dvaceti velkoformátových pláten věnováno bitvě na Vítkově, jež se odehrála v roce 1420, kdy husité za podpory Pražanů porazili křižácká vojska.

Žižkovská radnice chce poskytnout Praze maximální součinnost, aby hlavní město svému závazku dostálo a postavilo budovu odpovídající významu díla. Zřízením nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonsa Muchy pro Slovankou epopej se naskytne příležitost k vypsání architektonické soutěže, která by měla za cíl postavit důstojné místo, jež by plně vyhovovalo k vystavení jedinečného uměleckého díla. Městská část jako jeho zakladatel do něj vloží 300 tisíc korun a jeho správní radu bude tvořit pět členů: starostka Vladislava Hujová, starostka české obce sokolské Hana Moučková, předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský, Jiří Kotalík z Akademie výtvarných umění a spisovatel Ondřej Neff.

Blíží se rok 2018, kdy si budeme připomínat sto let od vzniku samostatného demokratického Československa. Oslavme tento významný mezník v našich dějinách položením základního kamene pavilonu pro Slovankou epopej na vrchu Vítkově.

Proto mi dovolte, abych vás pozvala na veřejnou diskuzi nad konceptem Architektonické studie parku Vítkov 12. října v kavárně Národního památníku na Vítkově od 18 hodin, kde se jistě dozvíte více o budoucnosti jedné z našich nejvýraznějších pražských dominant.