Průběžně zvyšujeme kapacitu MŠ

Na začátku dubna šly děti k zápisu do prvních tříd ZŠ a všechny děti byly přijaty přednostně podle trvalého bydliště ve spádové oblasti. Základní školy Prahy 3 mají i do budoucna celkově dostatečnou kapacitní rezervu, přesto budu jednat s developery, aby pro lokalitu nákladového nádraží vybudovali novou školu.

Daří se dohnat i deficit v kapacitě mateřských škol. Před sedmi lety byla kapacita v našich školkách necelých 1850 míst a pro školní rok 2018/2019 mají rodiče k dispozici téměř 2200 míst ve školkách, včetně nové třítřídní školky Na Třebešíně. V letošním roce zahájíme výstavbu čtyřtřídní školky s kapacitou 96 míst v Bukové ulici, která bude připravena k zápisu předškoláků v roce 2019. Další MŠ pro 144 dětí vybuduje pro městskou část developer v severní části nákladového nádraží Žižkov. Na rozdíl od ZŠ je pro MŠ spádovou oblastí určena celá Praha 3, takže rodiče mohou vybírat umístění svého dítěte nejen podle svého bydliště, pracoviště, ale i programového zaměření školky.

Vladislava Hujová, starostka