ZŠ Lupáčova slaví sto let trvání

Už za císaře pána mířili školáci do budovy v Lupáčově ulici. Tenkrát nesla název Jubilejní obecná škola císaře Františka Josefa I. Století trvání si základní škola v Lupáčově ulici připomíná právě v těchto dnech.

193080_91519_IMG_0892.jpg

Oslavy školy, které začaly již v květnu galavečerem na Žofíně, vrcholí právě v podzimních dnech. Ve čtvrtek 3. října se v galerii školy uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy k 100 letům historie Lupáčovky, na niž jsou k vidění školní kroniky, historická vysvědčení, fotografie a další dobové dokumenty, které zobrazují nejen historii školy ale i důležité historické mezníky Československé a České republiky. Ty velmi zdařile ilustruje také krátký film, který se při vernisáži promítal a který ve škole za pomoci rodičů natočili žáci z 2.A.

193071_91518_IMG_0906.jpg

Vzpomínkový den ke stému výročí založení školy se uskuteční 30. listopadu. Na neformální setkání jsou srdečně zváni všichni bývalí žáci i učitelé.

ZŠ Lupáčova uvítá dobové dokumenty, fotografie a další předměty. Kontakt: tel.: 222 715 691 nebo Jan Kučera: kucera@lupacovka.cz, Jiří Šrail: srail@lupacovka.cz