ZŠ Cimburkova má podle ankety nejlepší ředitelku roku 2018/2019

Společnost Tutor vyhlásila 1. ročník ankety Ředitel roku, jejíž výsledky byly slavnostně vyhlášeny 21. 3. 2019. Z 83 nominovaných ředitelů se mezi prvními čtyřmi řediteli/ředitelkami základních škol umístila Irena Meisnerová ze ZŠ Cimburkova.

paní ředitelkaOdborná porota, v níž figurovali akademici i lidé z praxe, vybrala deset finalistů z řad ředitelů základních škol z celé České republiky, kteří byli hodnoceni na základě svých manažerských dovedností, profesního rozvoje pedagogů, komunikace s rodiči a veřejností. Posuzována byla také forma propagace školy.ředitelka-roku

Nominaci ředitelky Ireny Meisnerové do nově vzniklé ankety podepsal místostarosta pro školství Štěpán Štrébl v prosinci 2018. Ve zdůvodnění bylo zdůrazněno, že paní ředitelka dokázala reagovat na specifické potřeby žáků bydlících ve spádové oblasti této školy, a to s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Jasně definovala koncepci školy, autoevaluační systém a dokázala zformovat kolektiv pracovníků, jenž je vstřícný nejen k žákům, ale i k sobě navzájem, což je důležité s ohledem na děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Práce ředitele školy je nelehká a mnohdy nedoceněná. Často nebere ohled na míru odpovědnosti ředitelů, zvyšující se požadavky na školu a ataky neodborné veřejnosti, která se snaží zasahovat do provozních, ale i výchovně vzdělávacích procesů,“ zaznělo během slavnostního předávání ocenění.

Výuka a vzdělávání na ZŠ Cimburkova pod vedením ředitelky Ireny Meisnerové je neoficiálně motivována myšlenkou čínského filozofa Konfucia: „Co mi řekneš, to zapomenu. Co mi ukážeš, na to si někdy vzpomenu. Co si vyzkouším, to mi zůstane.“ Protože právě interaktivní výuka založená na praktických činnostech, objevování a sebepoznávání přispívá k rozvoji osobnosti každého žáka.

Městská část Praha 3 gratuluje paní ředitelce za její práci i za její skvělé umístění v anketě.