Zápisy do základních škol v Praze 3 pro školní rok 2014/2015

Zápis pro školní rok 2014/2015 se ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 3 bude konat ve dnech 15. a 16. ledna 2014 od 14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

U zápisu je rodič povinnen předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace můžete získat na odboru školství na e-mailu: marcelap@praha3.cz nebo na tel.: 222 116 209.