Zápisy do mateřských škol se uskuteční 9. a 10. dubna

Zápis pro školní rok 2014/2015 se ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 bude konat ve dnech 9. a 10. dubna 2014 od 13.00 do 17.00 hodin.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  bude v jednotlivých MŠ k vyzvednutí od března 2014.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, evidenční list potvrzený dětským lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.