Za kapkou rosy aneb znáš město, ve kterém žiješ?

19. ročník přírodovědecké a ekologické soutěže pro děti z Prahy 3. Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2015.

MOTTO :    „Dívej se, abys viděl“ (Look to see)  (Robert Harding Whittaker – americký ekolog)

                                     

Pravidla soutěže:

1. Účastníkem může být dítě (žák, student) do stáří 18 let, které bydlí, nebo chodí do školy v Městské části Praha 3.

2. Soutěž je pro jednotlivce, ne třídní kolektivy.

3. Soutěž má dvě části:

·   První část - Kvíz předkládá 20 úloh, u kterých jsou vždy nabídnuty tři varianty odpovědí, z nichž právě jenom jedna je ta správná. Písmeno správné odpovědi je třeba zřetelně zakroužkovat v odpovědním archu.

·   Druhá část  - volné zpracování správných odpovědí z kvízu -  závisí na každém soutěžícím jednotlivě, může přidat fotografie, herbář, vlastní texty, obrázky a  podobně  – fantazii se meze nekladou. (Šanci na dobré umístění v soutěži mají jen ti, kdo zpracují všechny zadané otázky v obou částech soutěže. Lépe jsou hodnoceny práce s vlastní tvorbou, než kopírování dat z internetu.) Zapište zdroj, kde jste materiál ke zpracování odpovědí získali .

4. Odpovědní arch s čitelně vyplněnými osobními údaji je třeba odevzdat ředitelství školy, nebo poslat  na Odbor školství a zdravotnictví  Úřadu městské části Praha 3,  (Havlíčkovo náměstí 9,130 85, Praha 3) nejpozději do 15. ledna 2015. Soutěž bude vyhodnocena na jaře roku 2015.

5. Soutěž je součástí Poháru starosty Hartiga.

 

Pořadatelem soutěže „Za kapkou rosy“ je  Městská část Praha 3, technicky zajišťuje Odbor školství a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 3.

Kvíz ke stažení zde.

Galerie

  • 331.69 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >