V Základní škole Jaroslava Seiferta začala rekonstrukce auly

Od 1. června probíhají pod vedením restaurátorů rekonstrukční práce v aule Základní školy a mateřské školy Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici č. 31.

Žižkov, 9. června 2010

Od 1. června probíhají pod vedením restaurátorů rekonstrukční práce v aule Základní školy a mateřské školy Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici č. 31.

 

Novorenesanční budova byla postavena podle návrhu architekta Jana Hraběte v letech 1893 až 1894. Již 20. 9. 1893 bylo do užívání slavnostně předáno přízemí a první patro, druhé a třetí bylo dokončeno 1. 1. 1894.

 

U příležitosti 100. výročí otevření, v září 1993 byl škole propůjčen čestný název Základní škola J. Seiferta. Na počest básníka, který tuto školu v letech 1907 – 1912 navštěvoval, byla na nároží budovy odhalena jeho bronzová busta. V roce 2006 došlo ke sloučení s mateřskou školou a název změněn na Základní škola a mateřská škola J. Seiferta. Škola prošla několika rekonstrukcemi, při poslední v roce 1996 získala vestavbou tělocvičnu, terasu, školní kuchyni a jídelnu.


Celá budova je pro své historické a architektonické kvality vedena jako nemovitá kulturní památka a památkově chráněná je tedy také školní aula. V aule bylo zachováno původní architektonické rozvržení, štukování a historické parkety.

Interiér auly byl ale značně opotřebován a ukázalo se, že je nutné obnovit jeho malířské a štukové výzdoby i další interiérové prvky.

 

Rekonstrukční práce v aule, které podle vyjádření odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy mohou provádět pouze restaurátoři s povolením ministerstva kultury, potrvají přibližně šest měsíců.

 

Během půlročních prací budou opraveny ozdobné štuky stěn, nejprve budou pomocí skalpelů a měkkých kartáčků očištěny, poté budou plasticky doplněny a vytmeleny poškozené prvky. Postupně budou také odstraněny nepůvodní nátěry a interiér bude nově vymalován tak, aby barevně odpovídal odstínům, které nalezl provedený restaurátorský průzkum. Truhláři opraví dveře a obnoví jejich původní kazetový vzhled. Rekonstruovat se bude i dřevěné obložení stěn podle originálního, které zůstalo zachované za tělesy ústředního topení. Dojde též k obnovení původní parketové podlahy, která je v současné době ukrytá pod kobercem.

 

 

 

Foto: Monika Otmarová

-mot-