Probíhají zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 3

Ve dnech 21. a 22. ledna 2015 od 14 do 18 hodin probíhají na všech základních školách zřizovaných městskou částí Praha 3 zápisy do prvních tříd.

188603_89288_skolka1Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit. U zápisu je povinen předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace můžete získat na odboru školství na tel.: 222 116 209 nebo na e-mailové adrese marcelap@praha3.cz.

Přehled základních škol zřizovaných MČ Praha 3.