Praha 3 rozšiřuje nabídku vzdělávání

Pestrá nabídka kvalitního vzdělávání je jedním z cílů vedení Prahy 3. Proto dvě alternativně zaměřené základní školy v září otevřou své brány prvňáčkům. Školy jsou soukromé a jsou zřizovány neziskovými organizacemi jako neziskové. Zřizovatelé se zároveň zavázali akceptovat zásady transparence a s městskou částí úzce spolupracovat. Obě školy jsou školy komunitního typu, kde výraznou roli hraje i spolupráce s rodiči. Již v tomto roce měli u zápisů přednost rezidenti Prahy 3. Obě školy budou působit v prostorách městské části.

Osvobozená škola otevře na adrese Boleslavská 16 nedaleko Flory v prostoru po neziskové organizaci. Škola se profiluje jako demokratická. Skupiny dětí jsou promíchané, děti nejsou rozděleny podle věku. Zároveň mají větší volnost, učitelé pracují s vnitřní motivací dítěte. Děti se také učí od starších dětí. Cílem je zajistit, aby děti učení bavilo a aby dítě získalo schopnost i motivaci samo se učit novým věcem.

Škola Poznávání otevře v budově v Perunově ulici, kde vystřídá v doposud pronajímaných prostorách SŠ knižní kultury. ZŠ Poznávání učí na principu laboratorní školy. Výuka spočívá v tom, že děti více vyráží do terénu poznávat v praxi to, o čem se učí. Výhodou školy také je, že poradenství pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí přímo zřizovatel — organizace DYS Centrum, která již na Praze 3 působí a spolupracuje také s městskou částí na diagnostice dětí a podpoře pedagogů při práci s dětmi s poruchami učení.

Štěpán Štrébl
místostarosta pro školství

ZŠ POZNÁNÍ