Praha 3 oceňovala své nejlepší učitele a učitelky

Na konci školního roku se každoročně koná ve výstavní a koncertní síni Atrium již tradiční setkání s pedagogy základních a mateřských škol. Letošní osmý ročník slavnostního večera Diploma Comenianum se uskutečnil v předvečer konce školního roku a rozdávání vysvědčení ve čtvrtek 26. června.

225291_109769_IMG_2438.jpgDiploma Comenianum je ocenění, které na konci června získávají nejlepší učitelé a učitelky působící na školách v Praze 3. Letos radnice za každodenní pedagogickou práci ocenila dvaadvacet kantorů a kantorek. „Tentokrát jsme se rozhodli ocenit pedagogy, kteří přispěli k úspěchu svých škol díky projektům, které pro žáky vytvářejí a díky kterým je výuka kreativní a děti získávají znalosti tvůrčí a zábavnou formou. Všem přítomným bych chtěla za jejich celoroční úsilí poděkovat a popřát jim krásné dny zaslouženého volna,“ uvedla při slavnostním ceremoniálu zástupkyně starostky pro oblast školství Miroslava Oubrechtová, která diplomy oceněným předávala.

Slavnostním večerem osobitým způsobem provázel moderátor Dalibor Gondík a oceněným se dostalo i 225337_109770_IMG_2480.jpghudebního dárku v podání hlasových ekvilibristů formace Hlasoplet.

 

Ocenění pedagogičtí pracovníci – Diploma Comenianum 2014:


Základní škola Havlíčkovo náměstí – Eva Potměšilová
ZŠ a MŠ Chelčického – Jakub Šolc
ZŠ Jeseniova  - Mgr. Martin Tauber
Základní škola a mateřská škola Chmelnice – Mgr. Jana Chuchrová
Základní škola Lupáčova – Mgr. Kamila Kubrová
ZŠ Pražačka – Vlasta Karlecová
ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic – Martina Baladová
ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad – Bc.Ivana Machalická, Dis.
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta – RNDr. Vendulka Nahodilová
ZŠ V Zahrádkách – Ladislava Toufarová
MŠ Jeseniova 4,6 – Lucie Kottová
MŠ Jeseniova 98 – Kateřina Slavíková
MŠ Jeseniova 204 – Kamila Hlavatá
MŠ Libická – Věra Kantorová
MŠ Na Balkáně – Kristýna Vacková
MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic – Radka Bloudková
MŠ Sudoměřská – Monika Dvořáková
MŠ U Zásobní zahrady – Blanka Lichtigová
MŠ Vozová – Milena Šimková
MŠ Pražačka – Petra Baziková
ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic, pracoviště MŠ Perunova – Lenka Hympánová