Porada ředitelů škol městské části Praha 3

Přestože byla reforma financování regionálního školství letos v červenci na poslední chvíli odložena, MČ Praha 3 přípravu na ni nepodceňuje.

IMG_0063Na pozvání místostarostky pro školství Lýdie Říhové se porady ředitelů škol zřízených MČ Praha 3, která se konala ve čtvrtek 30. 8. 2018, zúčastnil ředitel odboru školské statistiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Václav Jelen. Účastníky porady podrobně seznámil s principy reformy i jejími praktickými dopady.IMG_0083

MČ Praha 3 bude s ministerstvem nadále úzce spolupracovat a zprostředkuje ředitelům potřebné informace. Případná rozpočtová rizika budou řešena s dostatečným předstihem. O tom, že oblast školství patří mezi priority městské části, ujistil v úvodu setkání starosta MČ Praha 3 Alexander Bellu.

Místostarostka Říhová v návaznosti na to zdůraznila, že cílem MČ Praha 3 je poskytovat školám, jejichž je zřizovatelem, profesionální zázemí na vysoké odborné úrovni. "Pokud jde o reformu financování, pokládám za rozumné, abychom se začali připravovat co nejdříve a včas zjistili, zda a jak se změní rozpočty jednotlivých škol. Můžeme tak předejít řadě budoucích problémů", dodává k tématu Říhová.