Pomáháme dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám se začlenit do komunity

Jazyková bariéra a neznalost kulturních odlišností vytváří zbytečná nedorozumění a může vést k předsudkům. Společně tomu předcházíme.

integrace dětí s OMJNa Praze 3 se usazuje stále více rodin, kde jeden nebo oba rodiče přichází z ciziny. Hladkému průběhu jejich začlenění do komunity napomáhá projekt realizovaný radnicí MČ na 8 mateřských školkách. Cílem projektu je jazyková podpora dětí cizinců, zajištění komunikace s rodiči těchto dětí  v jazyce, který jim je srozumitelný a vzájemné představování kulturních odlišností mezi místní komunitou a přicházejícími rodinami a jejich vzájemné propojení. Součástí projektu je i proškolení učitelek MŠ tak, aby i po skončení projektu mohly dál koordinovat integraci dětí a realizovat výuku čj ve školkách.

  • MŠ Jeseniova 4
  • MŠ Jeseniova 204
  • MŠ Na Balkáně
  • MŠ Pražačka
  • MŠ U zásobní zahrady
  • MŠ Milíčův dům
  • MŠ nám. J. z Lobkovic/ Na Třebešíně
  • MŠ Jaroslava Seiferta

Děkujeme všem paní ředitelkám, které se svými školkami zapojily.

Projekt řeší zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 8 mateřských školách na Praze 3. Aktivity projektu primárně podpoří děti s OMJ, jejich rodiče i pedagogy. Školy posílí svoji roli komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti. Cílem projektu je vytvořit v zapojených školách prostředí umožňující začleňování žáků s OMJ prostřednictvím odborného vzdělávání pedagogů a zahájením intenzivní výuky ČDJ v MŠ. Cílem je připravenost MŠ na výuku ČDJ i po skončení projektu.

Začleňování s OMJ