Nejen za katedrou

Základní škola v Lupáčově ulici společně s městskou částí Praha 3 uskutečnily 13. dubna 2017 již devátou konferenci pod symbolickým heslem – Nejen za katedrou.

auditoriumLetos poprvé v rámci MAP (Místního akčního plánu) rozvoje vzdělávání MČ Praha 3. Všechny účastníky konference přivítal ředitel školy Jiří Kopecký, který následně uvedl a přiblížil probíraná témata. Kongres podle slov ředitele poukázal mimo jiné na příklad dobré praxe pro další základní školy a vyzdvihl vzájemnou prezentaci kolegů. Ve svém projevu poděkoval městské části Prahy 3 za její podporu učitelům.auditorium3

Zástupce MČ Praha 3, manažer projektu MAP a bývalý ředitel ZŠ Lupáčova Milan Hausner konferenci zahájil. Nešetřil chválou na práci nynějšího ředitele a jeho aktivity spojené s chodem školy. MAP se zaměřuje na kvalitu vzdělávání dětí, jak v předškolním věku, tak na základních školách, ale propojuje spolupráci zřizovatelů škol i dalších vzdělávacích institucí. V rozmanitém programu jednotliví vyučující představili aktivity a poutavé projekty, s nimiž uspěli u žáků i mimo okruh klasické školní výuky. Tento činorodý přístup žáky nejen motivuje a vzdělává, ale také baví, což je někdy, jak se pedagogové shodli, nelehký úkol. Hovořilo se například o tématech, jako je Erasmus+, mezinárodní projekt aktivit škol na základě vyměňování praxe v oboru vzdělávání.C

Dále pak o programu CLIL (výuka v cizím jazyce), v němž se ocenila snaha žáků, samostatnost, i přirozená autorita vyučujících. Tématem byly i mezinárodní zkoušky z cizích jazyků a přínos rodilých mluvčích jako vyučujících. Podnětným příspěvkem je projekt pod názvem „Příběhy našich sousedů“, který poukazuje na životní příběhy významných osobností. Žáci mají za úkol provést rozhovor s pamětníkem, nahlédnout do archivů, a na základě údajů zpracovat prezentační materiál psanou, rozhlasovou, či televizní formou.kopeckyMAP

Oblíbeným způsobem výuky a poznávání je také cestování. Představeny proto byly sportovní kurzy, kdy učitelé se žáky vyjíždějí na cyklovýlety po oblíbených oblastech České republiky, jako např. okolí Třeboně apod. Se zájmem se setkává také pořádání lyžařských výcviků, nebo fotografické aktivity. Zkrátka akce plné poznatků i zábavy. Děti zaměřené na techniku si také přijdou na své, zmíněn byl totiž i polytechnický klub a s ním spojené semináře, 3D hologramy, tvoření virtuálních světů, robotů, a tak dále. Kladně byla ohodnocena i pozice asistentů pedagoga, kdy je důležité určení rozvrhu dle různorodé problematiky dítěte. Podstatná je komunikace mezi rodiči, učitelem a asistentem, Ti všichni se totiž podílí na organizaci, způsobu práce a potřebách jednotlivých žáků. Přítomní byli obeznámeni i s novinkami týkajícími se přijímacích řízení na střední školy. Celá akce se setkala s velkým ohlasem, o čemž svědčí i hojná účast a všem organizátorům za ní patří poděkování.

                                                                                                                                                                                         Kristýna Dražanová