Návštěvníci plesu vybírali nejhezčí fotografii

Na druhém ročníku Kantorského plesu, který se konal v hotelu Olšanka v pátek 17. února, měli návštěvníci nejen možnost si zatančit a shlédnout doprovodný program, ale orgamizátoři si pro ně i letos připravili soutěž.

Mezi zajímavosti kantorského plesu, na který letos, jako vloni, veřejnost pozvali ředitelé našich škol, patří soutěž pro návštěvníky. Letos byli osloveni pracovníci škol, aby do soutěže s názvem Pražská a jiná zákoutí nabídli svoje fotografie. Z nich pracovníci odboru školství vybrali tři, které postoupily do finále na plese. Nejvíce se líbila fotografie Hany Sekerové s názvem Zima. Na druhé příčce pomyslného žebříčku se umístila Blanka Lichtigová s fotografií Zlatá ulička, třetí místo obsadila Iva Sovová se snímkem V Prokopském údolí.

kantorský ples - fotosoutěž 1 kantorský ples - fotosoutěž 2 kantorský ples - fotosoutěž 3
Zima
Hana Sekerová, MŠ nám. J. z Lobkovic

Zlatá ulička

Blanka Lichtigová, MŠ U Zásobní zahrady

V Prokopském údolí.
Iva Sovová, MŠ Jeseniova 98

kantorský ples - fotosoutěž 4Do soutěže nemohly být zařazeny fotografie Martina Mejzra ze ZŠ a MŠ Chmelnice, protože obsahově nesplnily zadané téma, přesto nabízíme jednu ukázku.