Ministryně se seznámila s dětskou skupinou na ZŠ Havlíčkovo náměstí

Praze 3 se podařilo s úspěchem využít projekt dětské skupiny pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. S fungováním projektu Žižkovská školička, který financuje městská část Praha 3 a probíhá ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, se 24. 3. seznámila na ZŠ Havlíčkovo náměstí ministryně Michaela Marksová-Tominová.

210980_104008_IMG_5853.jpg

„Ta dětská skupina tady je krásná, nevidím žádný rozdíl mezi ní a mateřskou školou. Asistenti se věnují dětem, ty rozvíjejí své schopnosti, hrají si, prohlížejí si knížky. Jsem přesvědčená, že děti, které tady od malička navštěvují dětskou skupinu, budou mít mnohem větší šanci dobře začít a také ukončit přinejmenším základní školu, než kdyby sem nechodily,“ uvedla po návštěvě ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.  

Podporu při zřízení dětské skupiny našlo vedení školy v projektu ministerstva práce a sociálních věcí, které provozuje od roku 2011 dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců. 

Dětská skupina, kterou navštěvují děti od 3 do 5 let a působí v ní jeden pedagogický pracovník spolu s asistentem, může poskytnout péči maximálně 12 dětem. „Jsem ráda, že paní ministryně projevila zájem o projekt Žižkovské školičky. Myslím si, že se tento projekt vydařil a je užitečný. Jsem také ráda, že jsme v něm mohli vyjít vstříc požadavkům rodičů na tento druhslužby,“ řekla zástupkyně starostky pro oblast školství a zdravotnictví Miroslava Oubrechtová.

Připojení k projektu vyplynulo z praktických potřeb školy, která se nachází v lokalitě staré zástavby Žižkova, pro niž je typická velká koncentrace romské populace a dětí ze sociálně slabých rodin.

„Léta praxe nám ukazují, že děti z takového prostředí jsou v rámci základního školství dobře vzdělavatelné za předpokladu, že mají dostatek času na osvojení si všech návyků a dovedností. Proto jsme velmi uvítali možnost připojit se k projektu dětské skupiny, která poskytuje péči dětem již od tří let. Čím dříve si děti dovednosti osvojí, tím lehčí pro ně bude nástup do školy“ říká ředitelka školy Irena Meisnerová.

Projekt Žižkovská školička funguje ve spolupráci se zahraničními partnery z Rakouska a Německa. Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá tento týden návrh zákona o dětských skupinách Poslanecké sněmovně. Zákonodárci by měli o jeho znění hlasovat v prvním čtení ve středu.