MČ Praha 3 respektuje stanovisko ředitelů a nezúčastní se výzvy MAP II

Po zkušenostech s projektem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 (MAP P3) se ředitelé škol zřízených MČ Praha 3 stavěli k otázce jeho dalšího pokračování spíše odmítavě.

map II nebude - Alexander BelluNa základě této zpětné vazby místostarostka MČ Praha 3 pro školství Lýdia Říhová navrhla RMČ Praha 3 na končící projekt dále nenavazovat.

Jednou z podmínek přiznání podpory v rámci výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je totiž zapojení nejméně 70 % škol zřízených MČ Praha 3.

Protože při prvním projednání věci na zasedání RMČ dne 8. srpna 2018 nebylo dosaženo jednotného stanoviska, místostarostka Říhová iniciovala konání mimořádné porady, na niž byli pozváni jak ředitelé škol, tak členové RMČ.

Na mimořádné poradě ve čtvrtek 23. 8. 2018, kterou zahájil starosta MČ Praha 3 Alexander Bellu, se pak naprostá většina přítomných ředitelů vyslovila proti účasti ve výzvě MAP II. Na svém 16. zasedání dne 29. 8.
2018 RMČ Praha 3 vzala stanovisko ředitelů škol na vědomí a konstatovala, že MČ Praha 3 v rámci výzvy MAP II žádost o podporu nepředloží.