Koordinátoři projektu Comenius navštívili ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic

Přes třicet pedagogů z osmi evropských zemí zavítalo na Základní a mateřskou školu náměstí Jiřího z Lobkovic. Proběhlo zde setkání koordinátorů projektu a dalších pedagogů, s nimiž škola spolupracuje v mezinárodním projektu Partnerství škol Comenius. Během svého programu skupina za doprovodu starostky Vladislavy Hujové navštívila také žižkovskou radnici.

256331_132366__MG_4329Pro pedagogy znamená práce na projektu zahraniční zkušenost, možnost setkat se s kolegy z evropských škol, nahlédnout pod pokličku jejich práce, zkusit si pracovat s jejich žáky, porovnat metody i školní prostředí a navázat kontakty. Pro žáky je účast v projektu možností zlepšit si komunikační schopnosti v angličtině, seznámit se s  reáliemi spolupracujících zemí a zvýšit si povědomí o životě a dění v Evropě.

„Účastníkům setkání jsme kromě školy a její činnosti představili také naši městskou část, včetně návštěvy radnice, a samozřejmě jsme jim ukázali i ty nejzajímavější památky Prahy,“ přiblížila ředitelka školy Naděžda Hrebíková.

Mezinárodní program Partnerství škol Comenius je součástí evropského Programu celoživotního učení a je podporovaný grantem Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Učitelé ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic již navštívili školy ve Skotsku, Itálii, Řecku, Rumunsku, na Kypru a v Turecku, následovat bude do konce tohoto školního roku ještě návštěva Bulharska a Polska.