Jak probíhá ve školách Prahy 3 výuka na dálku 

11. března byly uzavřeny všechny základní školy v republice. Školy jsou uzavřeny pro veřejnost, zůstávají však v omezeném režimu otevřené zaměstnancům, případně rodičům a dalším zákonným zástupcům dětí pro nezbytné administrativní úkony.

Přes počáteční obtíže dané nečekanou situací se učitelé a ředitelé škol rychle přizpůsobili a komunikují s rodiči a žáky podle svých možností. V rámci celé České republiky probíhá bezpočet variant, jak realizovat výuku na dálku s různou mírou spolupráce mezi rodinou a školou.

Některé z cest, jak si pomoci s domácí výukou, jsou obecně známé a široce využívané. Patří mezi ně program České televize „Učí telka“, který hodně dětí baví. Doručit můžeme také konkrétní zdroje úkolů a aktivit pro žáky, které podle zpětné vazby od rodičů a dětí mohou pomoci při domácí výuce. Odkazy na ně najdete na konci článku.  

Jak je to ve školách Prahy 3?
Každá škola si během několika dní vytvořila systém, ve kterém komunikuje s rodiči a žáky, předává týdenní plány a mladším žákům pomáhá rozvrhnout si učení někdy i do jednotlivých dnů. Konkrétní aplikace a doporučené zdroje online výuky je ve většině škol v kompetenci jednotlivých učitelů, kteří se o využitých metodách informují vzájemně. V některých školách bylo zahájeno on-line setkávání učitelů s žáky, přenosy výuky apod., aby žáci zůstávali v kontaktu se třídou a vyučujícími, případně zavádí online konzultační hodiny.

Ti žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení doma, mají na některých školách možnost vyzvednout si vytištěné pracovní materiály na vrátnici školy. Učitelé si pak vyzvedávají zpracované úkoly a vyhodnocují je pro potřebu další výuky.

Ředitelé doporučují učitelům školy pracovat z domova, ale mohou využívat pro přípravu hodin a distanční výuku i zázemí školy. Probíhají pravidelné porady, na kterých ředitelé se zaměstnanci školy řeší provozní otázky, ale také si předávají informace o osvědčených postupech výuky na dálku.

Co dobře funguje?
Po prvních dvou týdnech nového režimu se pedagogové většinou shodují na tom, že se osvědčilo žáky zbytečně nezahlcovat. Velmi vítají zpětnou vazbu od rodičů, díky níž se snáze orientují, aby využívali metody a organizaci online výuky, které jsou i pro rodiče a žáky uživatelsky nejlepší.

Co je obtížné?
Podle zpětné vazby od ředitelů škol je pro ně nejsložitější, že se na celou situaci nemohli koncepčně připravit. To je nakonec velmi složité pro všechny a nezbývá, než sledovat nové informace a řešit potřebné kroky za pochodu. Zaznamenali jsme jako častěji se vyskytující problém nedostatek IT vybavení v domácnostech. Výuka na dálku a získávání informací o novinkách bude obtížná v rodinách, kde je IT vybavení minimální. Projevuje se ale i tam, kde rodiče pracují z domova a využívají k tomu počítač, nebo vybavení používá více dětí.

Výhledy
Rodičům a žákům můžeme doporučit, aby se školou a pedagogy zůstávali v kontaktu a řešili spolu s nimi výuku svých dětí podle individuálních možností.

Velice děkujeme všem, kteří zabezpečují, aby zdravotnické a další potřebné služby mohly být dostupné nám všem i za těchto velmi ztížených podmínek. Ráda bych poděkovala také zaměstnancům škol a rodičům a žákům za vzájemnou spolupráci. Přeji nám všem hodně zdraví. 

Několik odkazů, které mohou pomoci při domácím vzdělávání:
https://nadalku.msmt.cz/cs -  nový rozcestník shrnující zdroje on-line vzdělávaní, primárně zřízený pro učitele, ale užitečný i pro rodiče, kteří hledají další inspirace pro doplnění domácí výuky
https://www.matika.in/ 1.-9. třída, matematika
https://www.gramar.in/  1.-6. třída,, čeština
https://www.geograf.in/ - zábavný zeměpis
https://www.umimeto.org/ 125 otázek na den z různých předmětů
https://skolakov.eu/  - procvičování různých předmětů pro 1. stupeň, včetně angličtiny a němčiny
https://cs.khanacademy.org/ - obsahuje i výuková videa v AJ s titulky
https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin - Scio do odvolání zpřístupnilo 500 online testů pro 3. - 9. třídy
https://redmonster.cz/ Online vzdělávací kurzy čj, m, vlastivěda, přírodopis - po dobu uzavření škol zdarma
mujrozhlas.cz- radio Junior - četba a rozhlasové hry pro dět
https://www.jsns.cz/online-vyuka - Jeden svět na školách - on-line výuka, zajímavé dokumenty s pracovními materiály, rozdělené dle věkových skupin
A další najdete přes praktický Rozcestník Eduinu
https://www.eduin.cz/clanky/pomoc-pri-uceni-online-prinasime-rozcestnik-rozcestniku-se-zdroji-pro-vyuku-na-dalku/

 

Galerie