Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd?  

Zápisy do základních škol proběhnou v řádném termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020, ale dle doporučení MŠMT bez přítomnosti dětí. Školy budou podrobně informovat o procesu zápisu na svých stránkách.

bNNZákladní školy v Praze 3 vytvářejí možnosti pro komunikaci ohledně zápisů na dálku, nicméně osobní přítomnost zákonných zástupců bude na většině škol nezbytná, ať již kvůli doplnění či ověření osobních údajů a některých citlivých informací nebo při podpisu žádosti. Sledujte, prosím, webové stránky školy, do které chcete dítě zapsat, informace k zápisům na nich budou postupně upřesňovány. Všechny školy plánují pro své budoucí prvňáčky organizovat akce, během nichž se děti mohou s prostředím školy seznámit. Jejich podoba a termíny však závisí na vývoji situace v ČR a době, kdy bude škola dětem opět otevřena.

Většina škol upřednostňuje podání přihlášky distančně, v souladu s opatřením MŠMT, které vydalo k zápisům pro školní rok 2020/2021.

Na stránkách většiny škol naleznou rodiče odkaz na online zápis (případně s možností rezervace termínu návštěvy školy, pokud ji škola vyžaduje).

Jak on-line zápis probíhá?

1. Rodiče vyplní online zápisový lístek.
2. Systém vygeneruje rodičům do emailu přihlášku ke stažení, aby ji rodiče mohly opatřit podpisem a zároveň odešle škole do systému informace o zápisu dítěte.
3. Rodiče staženou přihlášku podepíší (lze vytisknout a podepsat nebo opatřit el. dokument ověřeným elektronickým podpisem či zaslat přes datovou schránku- tam podpis není nutný, datová schránka identifikuje odesilatele)
4. Rodiče musí přihlášku doručit do školy spolu s dokumenty, které daná škola požaduje (rodný list dítěte – kopie, scan nebo foto, občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce, vyjádření PPP k odkladu školní docházky – stačí dodat škole později po otevření poradenských pracovišť)

Způsoby doručení přihlášky do školy

Preferované je distanční podání

  • elektronicky (datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem)
  • poštou
  • osobní předání je možné pouze po osobní dohodě nebo rezervaci termínu v online systému v případě, že se škola rozhodně ověřovat prezenčně originály dokumentů k zápisu.

Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit online nebo vytisknout, mohou se telefonicky dohodnout se školou na osobním vyzvednutí přihlášky.


Přesné informace o postupu a náležitostech najdete na stránkách školy, kam dítě hlásíte.
Ověřte zde:

ZŠ Cimburkova

ZŠ Chelčického/ZŠ Žerotínova

ZŠ Chmelnice

ZŠ Jaroslava Seiferta

ZŠ Jarov

ZŠ Jeseniova

ZŠ Jiřího z Lobkovic/ZŠ Perunova

ZŠ Jiřího z Poděbrad

ZŠ Lupáčova

ZŠ Pražačka

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 - mapa, seznam ulic

Pedagogicko psychologické porady, které dávají vyjádření k odkladu školní docházky, jsou připraveny děti přijímat ihned, jak to epidemiologická situace umožní. Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.