Dvě školy budou mít nové vedení

Rada městské části Praha 3 s účinností od 1.8.2018 jmenovala dva nové ředitele. Mateřskou školu U Zásobní zahrady povede paní Pavla Mervartová, do funkce ředitele ZŠ nám. J. z Poděbrad nastoupí Mgr. Pavel Sommer.

Do konkursu na ředitelku mateřské školy se přihlásila jedna uchazečka, prokázala znalosti a potvrdila zkušenosti z více než desetileté praxe učitelky a statutární zástupkyně v MŠ. Pavla Mervartová chce pokračovat v započaté dobré práci včetně zajištění bezpečného a kvalitního prostředí pro děti.

O místo ředitele ZŠ nám. J. z Poděbrad se zajímali dva uchazeči. Pavel Sommer, učitel s dlouholetou pedagogickou praxí ve své koncepci zmínil nutnost stabilizovat kolektiv, vytvořit přátelské prostředí pro žáky, pracovníky i rodiče a zaměřit se na zkvalitňování vzdělávacího procesu. "Jmenováním nových ředitelů se našim dvěma školám otevírají nové možnosti ve výchovně vzdělávacím procesu a  zkvalitnění prezentace vlastních školních aktivit," informovala radní pro školství Jaroslava Suková.