Domácí a on-line vzdělávání nás všechny trochu zaskočilo, ale už se v tom učíme plavat 

Přinášíme vám tipy na učení online a výukové aplikace, zpracovaný organizací Schola empirica, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním. Věříme, že tato databáze zdrojů vám a vašim dětem či žákům usnadní překlenout období bez prezenční výuky a bude inspirací i pro další využití v normálním režimu výuky.

Seznam je řazen barevně podle jednotlivých témat, na začátku s nadpisem o jakou oblast se jedná. Pro větší přehled a snazší orientaci uvádíme řazení témat i zde na začátku. Po kliknutí na konkrétní téma v obsahu se na toto téma přesunete.

 

Videokonference

Matematika

Český jazyk

Angličtina

Věda (přírodní, fyzika...)

Dějepis

Mediální výchova/ kritické myšlení

Kolaborativní učení

Tělesná výchova a péče o tělo

Vytváření kvízů

Prezentace

Online knihy a publikace

Další databáze tipů na učení online

Tipy a rady, jak na výuku online

 

Název aplikace

Popis

Webová stránka

VIDEOKONFERENCE

 !!! Z důvodu současné vysoké vytíženosti videokonferencí, je možné, že se u některých zprostředkovatelů budou podmínky měnit !!!

Adobe connect

90denní licence zdarma. Možnost zpětné vazby vyučujícímu i ostatním účastníkům (zvednutí ruky, souhlas, nesouhlas), sdílení plochy atd. Návod v ČJ zde

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html

Cisco

Nutné stáhnout, licence je však zdarma, umožňuje hostit až 100 účastníků, video v HD kvalitě, možnost sdílení obrazovky (anglicky)

https://cart.webex.com/sign-up-webex?fbclid=IwAR0z21dhEEpGn24iQBv63OzVNcf3Ka3zOWuNYFXVT687xnrKPc5-qHCunGE

Big Blue Button

Open source, na kterém běží např. webináře metodického portálu RVP, omezeno na 30 minut na setkání

(anglicky)

https://bigbluebutton.org/

Google meet

Pro vytvoření videokonference je třeba mít G-Suite účet, připojit se však dá z normálních účtů. Snadná ovladatelnost. Zkušebních 14 dní zdarma (česky)

https://meet.google.com/_meet

Google hangouts

Pokud nemáte G-Suite účet, pak je Google alternativou hangouts, fungující na obdobném principu jako Meet (česky)

https://hangouts.google.com/

*Jitsi

Open source, není potřeba registrace, možnost virtuálního zvednutí ruky, statistiky mluvení, či ztlumení ostatních (anglicky, lze však změnit do češtiny)

https://jitsi.org/

Microsoft Teams

Free verze je zdarma a pro výuku ve třídě dostatečná, sdílení obrazovky, webové verze Word, Excel, Powerpoint. Kapacita  až 300 účastníků (česky)

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software

Skype

Zdarma, ale často bývá součástí Windows, jinak je nutné se zaregistrovat a stáhnout (česky)

https://www.skype.com/cs/

Zoom

Nutná registrace, ve free verzi je omezení na 40 minut hovoru (anglicky)

https://zoom.us/

MATEMATIKA

Matematika polopatě

Matematika, kterou pochopí každý, jak pro ZŠ, SŠ i VŠ, včetně fóra

https://matematika.cz/matematika-polopate

Geogebra

Velké množství volně dostupných materiálů, simulací, cvičení, lekcí a her na výuku matematiky a přírodních věd!

https://www.geogebra.org/

H-edu

Hejného učebnice zpřístupněné zdarma po dobu stavu nouze

https://www.h-edu.cz/ucebnice/27ef8e0f-e644-43de-abe8-245ffba65985

Isibalo

Vysvětlující videa, řešené příklady, testy, zaměření na mnoho matematických oblastí

https://isibalo.com/matematika

MATH4U

Možnost sestavit si on-line test z libovolného učiva středoškolské matematiky. Na ZŠ spíše pro nejstarší ročníky

http://math4u.vsb.cz/cs

Matemág

Žáci (1-3. třídy) se učí formou hry matematické zákonitosti

https://www.matemag.cz/

Matika-in

Hejného matematika online, rozděleno dle jednotlivých tříd, online úlohy

http://www.matika.in/

Umíme matiku

Procvičování matematiky online

https://www.umimematiku.cz/

Khanova matematika

Online videa pomocí jakési videotabule vysvětlující jednotlivá témata

https://cs.khanacademy.org/math/

Opičí matika

Výuková videa na různé oblasti v matematice

http://www.opicimatika.cz/

Škola po škole

Srozumitelně vysvětlena látka na názorných příkladech i s možností procvičování

https://skolaposkole.cz/matematika-zs

ČESKÝ JAZYK

Cvičení ČJ

Procvičování mluvnických jevů

http://cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm

Gramar

Vysvětlení gramatiky a velké množství aktivit na procvičování

https://www.gramar.in/cs/

Jazykovědma (Twitter)

Obvyklá i neobvyklá slova a jejich původ ve 280 znacích

https://twitter.com/jazykovedma

Škola po škole

Srozumitelně vysvětlena látka z mnoha oblastí pravopisu a větného rozboru

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk

Umíme česky

procvičování českého jazyka online

https://www.umimecesky.cz/

Umím češtinu

Online procvičování českého jazyka v prostředí Google forms

https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR0kFIRVHPvYHesWDvBNnZ_AKNifHeMCukV9uEFpnfyBElWndx-bFrmU_Eg

ANGLIČTINA

BBC (Learning English)

Kurz angličtiny od BBC

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Liveworksheets

Skvělé praktické interaktivní pracovní listy a on-line testy pro mladší žáky, různé jazyky

https://www.liveworksheets.com/

Blabu

Vhodné pro zlepšení komunikace v angličtině. Funguje na principu videohovorů s anglicky hovořícími ambasadory. Nyní speciální akce ($10 na první hovor)

https://www.blabu.com/inv/sdzeab?locale=cs&utm_source=brona&utm_medium=affiliate&utm_campaign=promo_Brona_2020-01-22&utm_content=brona

Broňa

Nadšený učitel angličtiny, který každý úterní podvečer přidává nové video

https://www.youtube.com/user/BBSobotka

CBeebies

Portál BBC, kde lze procvičovat formou her anglická slovíčka

https://global.cbeebies.com/

Duolingo

Mobilní i desktopová aplikace nejen na procvičování angličtiny

https://cs.duolingo.com/

English Singsing

Příběhy a písničky k základním slovíčkům z různých oblastí, lehké anglické konverzace

https://www.youtube.com/englishsingsing9

English me

Aplikace spadající pod Help for English, tisíce slovíček a cvičení rozdělených dle pokročilosti. V současné době na měsíc zdarma

https://www.englishme.cz/

Help for English

Průvodce angličtinou, cvičení, materiály, testy a hlavně velké množství rad a informací, které student potřebuje

https://www.helpforenglish.cz/

Learn English Kids

Výukový web, kde si můžete procvičit gramatiku, přečíst anglické pohádky, příběhy apod.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/

The Singing Walrus

Písničky pomáhající se zapamatováním základních slovíček, například Days of the week, Months of the year, číslovky do 100 apod.

https://www.youtube.com/SingingWalrusMusic

Seduo

online kurz zdarma s výše zmíněným nadšeným učitelem angličtiny Broňou

https://www.seduo.cz/naucte-se-konecne-opravdu-anglicky

Spotlight English

Články na různá témata s audio nahrávkou pro procvičování nejen čtení, ale i správné výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby (pro pokročilejší)

https://spotlightenglish.com/listen

Škola s nadhledem

Jednoduché aktivity na procvičení základních znalostí - barvy, číslovky, zvířata, části těla, atd.

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=1103

WocaBee

Aplikace zaměřená na učení cizích slovíček. V současné době zdarma po celé období uzavření škol

https://wocabee.app/

VĚDA (PŘÍRODNÍ, FYZIKA…)

Byl jednou jeden život

Legendární seriál o lidském těle. Prakticky celý seriál na jednom místě.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf

Elements of AI

Online kurz vyvinutý University of Helsinki. Dozvíte se, co je umělá inteligence, co s ní možné je a co není. Kurz kombinuje praktickou i teoretickou výuku (anglicky)

https://course.elementsofai.com/

Encyklopedie fyziky

Encyklopedie fyziky s širokou řadou témat, zvukovými, obrazovými i video ukázkami

http://fyzika.jreichl.com/

Fyzika online

Multimediální učebnice fyziky

http://www.fyzikaonline.cz/

Isibalo

Vysvětlující videa, řešené příklady a testy, jak z chemie, tak z fyziky

1.

https://isibalo.com/chemie

2.

https://isibalo.com/fyzika

Nezkreslená věda

Popularizačně-vzdělávací výuková videa na různá vědecká témata vytvořena Akademií věd ČR

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa/

Škola s nadhledem

Online procvičování fyziky

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika?scroll=0

DĚJEPIS

Dějepis 21

Projektu Ústavu pro studium totalitních režimů mapující soudobé dějiny

http://www.dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti

Dějepis.com

Online učebnice dějepisu s testy a časovou přímkou. Určena spíše starším studentům

https://www.dejepis.com/

Dějepisně

Testy z dějepisu zaměřující se na různá časová období

https://www.dejepisne.cz/

History Lab

Webová aplikace pro práci s historickými prameny. Žáci v historické laboratoři analyzují krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy

https://historylab.cz/

Khanova škola (Dějepis)

Kurz nazvaný Dějepis začíná 1300 př. n. l., končí studenou válkou, je rozdělen na 8 lekcí (videí) v celkové délce 13 hodin.

Druhý kurz nazvaný Rychlokurz světových dějin začíná první civilizací a je zakončen lekcí Nacionalismus, imperialismus a globalizace, je rozdělen na 7 lekcí (videí) v celkové délce 7 hodin.

1. https://khanovaskola.cz/schema/17-dejepis?gclid=CMStitvc7MgCFSnkwgodrJgL8Q....naprosto

2. https://khanovaskola.cz/schema/29-rychlokurz-svetovych-dejin?gclid=CMStitvc7MgCFSnkwgodrJgL8Q....naprosto

Umíme fakta

Kreativně zaměřené kvízové hry a testy týkající se všech období dějin

https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA/KRITICKÉ MYŠLENÍ

Get Bad News (CZ)

Interaktivní hra Českého rozhlasu, která ukazuje, jak fungují dezinformace, student si zde vyzkouší, jaké to je být dezinformátorem

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hra-dezinformace-fake-news-falesne-zpravy_1808310740_zlo

Jeden svět na školách

Audiovizuální výukové lekce, které připravil Člověk v tísni - mediální gramotnost, dějiny, životní prostředí a mnohé další

https://www.jsns.cz/lekce?theme=82#15221-medialni-vzdelavani

Svět médií

Otevřená učebnice a materiály sloužící k posílení informační gramotnosti, získání přehledu o internetové bezpečnosti s cílem naučit se používat média ke svému vzdělávání

http://svetmedii.info/

KOLABORATIVNÍ UČENÍ

Classflow

Virtuální třída, kde je možnost virtuální tabule, hlasování, vytvoření aktivit, lekcí, testů a kvízů. Vytvářejte odznaky jako hodnocení žáků (česky)

https://prod.classflow.cz/classflow/#!/

Google classroom

Virtuální třída, lze rozdělit na jednotlivé předměty i jednotlivé třídy, kde je možnost zadávat úkoly, hodnotit, přidávat aktualizace a mít pod kontrolou své žáky (česky)

https://www.google.com/search?q=google.classroom&oq=google.classroom&aqs=chrome.0.69i59j0j46j0l3j46j0.23766j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

Flinga

Kolaborativní učení pomocí myšlenkových map

https://flinga.fi/

Orgpad

Podobně jako Flinga funguje na principu vizualizace a vytváření myšlenkových map a sítí

https://www.orgpad.com/

Slido

Interaktivní diskuse, pokládání dotazů a hlasování

https://www.sli.do/

Trello

Vhodný nástroj pro skupinové projekty, lze sledovat postup, úkoly, které je třeba udělat a které jsou splněny

https://trello.com/

TĚLESNÁ VÝCHOVA A PÉČE O TĚLO

Fitness s vojáky

Každý den nové video, jak si pořádně zacvičit doma s vojáky z různých jednotek armády ČR

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuhJ8-1PdCjx6I8bzA0ZfFJOHkcU0E2wG

Fyzioklinika

Velká databáze fyzio cviků, rady, co dělat při bolestech, návody na cvičení na správné protažení a posílení

https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni-vse/boli-me#content

MoveU (Instagram)

Tipy a krátká videa na to, jak správně posilovat tělo, aby si člověk spíše neublížil, proložené anatomickými popisy

https://www.instagram.com/moveu/

Tělocvik online

Nápady formou videí, jak cvičit s dětmi i doma

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA/videos

VYTVÁŘENÍ KVÍZŮ

Kahoot

Nástroj na tvorbu kvízů, které můžete následně prostřednictvím plátna a mobilních zařízení hrát s žáky a procvičovat látku

https://kahoot.com/

Quizlet

Možnost vytvářet a studovat jakýkoliv obsah ve formě dvoustranných kartiček a automaticky generovaných her

https://quizlet.com/en-gb

PREZENTACE

Canva

Atraktivní grafické návrhy vhodné pro zpestření prezentace, výrobu plakátu či příspěvku na sociální sítě

https://www.canva.com/

Powtoon

Snadná tvorba animovaných videí nebo prezentací s pomocí šablon a obrazců

https://www.powtoon.com/

Prezi

Cloudový nástroj pro prezentaci s interaktivním zoom procházením snímků

https://prezi.com/

ONLINE KNIHY A PUBLIKACE

Český rozhlas

Audioknihy převážně z oblasti povinné četby

https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik

Fraus

Nakladatelství Fraus zpřístupnilo do odvolání elektronické učebnice zdarma

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Knihovna AV ČR

Knihovna Akademie věd poskytuje do odvolání přístup k tisícům publikací a časopisů online za pouhou 1 Kč.

https://www.lib.cas.cz/knihovnaonline/

Knihovny proti viru

Rozcestník dostupný e-zdrojů rozdělených dle věku: Děti a mládež, Studenti VŠ, Dospělí, Senioř.

https://protiviru.knihovny.cz/

Městská knihovna v Praze

Mnoho knih nejen povinné četby k dispozici online

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

Národní knihovna

206 000 publikací Národní knihovny dostupné online prostřednictvím aplikace Kramerius

http://kramerius-vs.nkp.cz/

Portál

K dispozici jsou pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, hry pro děti a dospělé atd.

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?fbclid=IwAR18-mzhvp9o9fsNKPBcYrTfNUv-ecBuJLXEYRiNQsImOWkruWzdobxxLT0

Scio

Více než 500 Scio testů zdarma z oblasti češtiny a matematiky

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

 

Taktik vydavatelství

Zdarma zpřístupněné online tituly vydavatelství.

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/?fbclid=IwAR3MQJKCe04BQLwwzg5aURUAUKF0RnKb9eEc_mFv73sqFzJR9KTV_F9BeRw

Cermat

Příprava na přijímačky a maturitu

https://prijimacky.cermat.cz

 

DALŠÍ DATABÁZE TIPŮ NA UČENÍ ONLINE

Co jsem vyzkoušela

Tak trochu jiný seznam než ostatní, budovaný dlouhodobě z pohledu učitelky a její zkušenosti s různými výukovými aplikacemi formou blogu s minimem textu a hromadou obrázků

http://www.cojsemvyzkousela.cz/

MŠMT #NaDalku

Rozcestník MŠMT s nástroji pro online vzdělávání. Inspirace, aktuální informace, zkušenosti

https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje

Otevřené vzdělávání

Seznam bezplatných zdrojů, které lze využít ke vzdělávání v různých oblastech

https://otevrenevzdelavani.cz/otevrene-zdroje/?fbclid=IwAR3LGKcS447xHBm7huZq-hiXYajBHk9Mc5lJthjIkkEtBqLU-OcP_laDDJU

Pedagogická komora

Rozcestník odkazů na stránky, které se zabývají on-line výukou

https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/03/aktualni-tema-vyuka-on-line.html

Perpetuum

Článek, který shrnuje mnoho tipů na online aplikace

https://perpetuum.cz/2020/03/jak-zvladnout-vyuku-po-uzavreni-skol-tipy-na-online-aplikace/?fbclid=IwAR1te3adGULm7khTzQHHTemlwezY3Tkerb3b7WQ-4MdaF4oebCYLmqxcwpI

Řízení školy

Učebnice online, výukové aplikace a další k dispozici zdarma

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/ucebnice-online-vyukove-aplikace-a-dalsi-k-dispozici-zdarma.a-6479.html

Studujeme z domova

Otevřený dokument, kam mohou všichni přispívat se svými tipy. Není řazen dle kategorií

http://bit.ly/studujeme_doma

UNESCO

Seznam zdrojů, které lze využít v distančním vzdělávání podle UNESCO (v angličtině)

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions

TIPY A RADY, JAK NA VÝUKU ONLINE

Václav Maněna

(Pedagogické info)

  • Online výuka nebo konzultace?
  • Na škole máme G Suite
  • Na škole máme Microsoft Office 365
  • Na škole nemáme nic, ale chci si online výuku zkusit teď hned
  • Jak rychle zaškolit studenty a kolegy?
  • Co je nejvíc důležité

https://www.pedagogicke.info/2020/03/vaclav-manena-jak-na-online-vyuku-nejen.html

Jaroslav Mašek

(Pedagogické info)

Článek v bodech popisuje 20 konkrétních řešení online vzdělávání, které mohou být využity i poté, co se školy opět otevřou

https://www.pedagogicke.info/2020/03/jaroslav-masek-20-zpusobu-vyuziti.html

Bořivoj Brdička

(Pedagogické info)

15 zásad online pedagogiky a přehled prvních zkušeností škol nucených z důvodů uzavření přejít na online výuku. Zatím jen z výběrových mezinárodních škol

https://www.pedagogicke.info/2020/03/borivoj-brdicka-dokaze-koronavirus.html

Metodický portál RVP

Webinář (1:15 h) zaměřující se na to jak vzdělávat online. Na metodickém portálu naleznete i další zajímavá videa, která mohou obohatit vaši pedagogickou činnost

https://audiovideo.rvp.cz/video/4258/ONLINE-SETKANI-JAK-NA-ONLINE-VZDELAVANI.html

 

 

 

 

Děkujeme za inspirativní souhrn www.scholaempirica