Setkání s veřejností k tvorbě nového Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na období 2020 až 2024

Městská část Praha 3 si Vás dovoluje pozvat na setkání s veřejností k tvorbě nového Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na období 2020-2024.

pracovní_skupiny_Komunitní_plán_2019_pozvánka

Přijďte nám říct, co je potřeba změnit, a také diskutovat nad tématy s odborníky.

Podpora lidí bez přístřeší a podoba sociálního bydlení na Praze 3

 • 14. 5. 2019 9:00–11:00 hod.
 • radnice Prahy 3, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, místnost č. 223 (předsálí)
  • TÉMATA SETKÁNÍ
   • Jaká opatření jsou ve vztahu k problematice bezdomovectví účinná?
   • Jak lze nastavit systém sociálního bydlení na Praze 3 tak, aby byl funkční?
   • Jakou podporu poskytovat lidem bez přístřeší na městské části Praha 3?
   • Jak zlepšit a rozvíjet služby pro osoby bez přístřeší na městské části Praha 3?
   • Koho by měla městská část podporovat v oblasti bydlení?

Péče o pečující a neformální péče

 • 15. 5. 2019 9:00–11:00 hod.
 • radnice Prahy 3, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, místnost č. 223 (předsálí)
  • TÉMATA SETKÁNÍ
   • Jsou na městské části Praha 3 dobře dostupné informace z oblasti péče o pečující a neformální péče?
   • Jaké služby jsou na městské části Praha 3 v této oblasti využívané?
   • Jaká opatření mohou přispět ke spokojenosti neformálních pečovatelů?    
   • Jaké služby je potřeba rozvíjet a podporovat?
   • Jaký typ podpory pro pečující je potřebný?

Rodina, děti a mládež na Praze 3

 • 15. 5. 2019 14:00–16:00 hod.
 • radnice Prahy 3, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, místnost č. 223 (předsálí)
  • TÉMATA SETKÁNÍ
   • Jaká témata aktuálně řeší rodiny, děti a mládež na Praze 3?
   • Jsou na městské části Praha 3 dobře dostupné informace ohledně sociálních a návazných služeb?
   • Jaké služby je třeba z hlediska potřeb rodin, dětí a mládeže posílit?
   • Jak by měla městská část podporovat rodiny, děti a mládež na našem území?
   • Jak podporovat a rozvíjet spolupráci se školstvím v sociální oblasti?

Podpora a rozvoj služeb sociální péče

 • 16. 5. 2019 13:00–15:00 hod.
 • Informační centrum Praha 3, Milešovská 1
  • TÉMATA SETKÁNÍ
   • Jak pomáhat, aby se občané městské části necítili osamoceni?
   • Jak mají vypadat pobytové služby pro seniory, ale i osoby se zdravotním postižením?
   • Co schází v naši městské části v oblasti péče?
   • Jaké služby je potřeba rozvíjet a vytvářet?
   • Jak stanovit kapacitu a potřebnost služeb sociální péče?

Financování sociálních a návazných služeb a podpora jejich rozvoje a kapacit

 • 21. 5. 2019 9:00–11:00 hod.
 • Informační centrum Praha 3, Milešovská 1
  • TÉMATA SETKÁNÍ
   Jak zlepšit systém financování v Praze 3?
   Jak reagovat na zjištěné potřeby?
   Jak provázat potřebnost a financování u sociálních a návazných služeb?
   Jaké nástroje může městská část použít pro podporu kapacit služeb?

Rozvoj spolupráce a zvýšení informovanosti o sociálních a návazných službách

 • 27. 5. 2019 9:00–11:00 hod.
 • Informační centrum Praha 3, Milešovská 1

Podpora a rozvoj prevence a služeb prevence

 • 28. 5. 2019 9:00–11:00 hod.
 • Informační centrum Praha 3, Milešovská 1

Drogová problematika a jiné závislosti

 • 28. 5. 2019 14:00–16:00 hod.
 • Informační centrum Praha 3, Milešovská 1

Podpora a rozvoj komunitního života a komunitních služeb na Praze 3

 • 30. 5. 2019 15:00–17:00 hod.
 • Informační centrum Praha 3, Milešovská 1

Pokud byste se rádi setkání zúčastnili, ale v účasti Vám brání nebo ji ztěžují jakékoliv překážky, dejte nám prosím vědět do 9. 5. 2019 na e-mail katerinal@praha3.cz.

Těšíme se na společné setkání.