Rozklikávací rozpočet umožní občanům do detailu sledovat hospodaření městské části

„Rozklikávací rozpočet“ umožní každému průběžně sledovat plnění plánovaných příjmů i výdajů a také významně usnadní orientaci v hospodaření radnice.

rozklikávací rozpočetJak hospodaří městská část Praha 3, mohou nyní sledovat její obyvatelé do nejmenších podrobností, a to až na rovinu faktur. To je hlavní a významnou novinkou softwaru CItyVizor, který provozuje pro Magistrát hl.m. Prahy Operátor ICT. Software má otevřenou licenci a Praha 3 se jako člen spolku podílí na jeho vývoji. Žižkovská radnice tak v rámci transparentnosti posunuje „rozklikávací rozpočet“ až na tu nejnižší úroveň.

Občané mají při prohlížení rozpočtu přístup k úplně stejným datům jako pracovníci úřadu a mohou se „prokliknout“ až na konkrétní  fakturu. Mohou si tak zobrazit přehled o celkovém přehledu výdajů, příjmů a financování. Sledovat mohou měsíční plnění či meziroční vývoj hospodaření obce. K dispozici je tu i grafické znázornění těchto dat. Aplikace je řešena tak, že lze jednoduchou formou získat informaci o tom, jak se vyvíjí rozpočet a plnění u kterékoliv položky výdajů či příjmů. Služba slouží pomocí interaktivních, graficky srozumitelných výstupů uživatelům, managementu, i veřejnosti. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů.

Online můžou občané sledovat výdaje, rozdělené na dopravu, školy, sport, bydlení, kulturu a samosprávu.

Odkaz na „rozklikávací rozpočet“