Rozjelo se jednání o budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov

Ve čtvrtek 6. června se u kulatého stolu sešli zástupci městské části Praha 3, hlavního města a největších vlastníků pozemků na nákladovém nádraží, jimiž jsou Central Group, Sekyra Group a Penta Investments, a shodli se na nutnosti vzájemné spolupráce při dalších jednáních o budoucnosti dotčeného brownfieldu. Pracovní skupina v užším složení se začne scházet pravidelně.

„K rozvoji tohoto území probíhá mnoho separátních schůzek a je odvedeno množství práce, považoval jsem však za nutné všechny hlavní aktéry a vlastníky koordinovat na jednom setkání. Klíčové je v těchto jednáních dále pravidelně pokračovat a posunovat vše kupředu, aby se rozvoj území dále nezdržoval, protože různých koncepcí, strategií a námětů bylo v posledních dvaceti letech vytvořeno hodně,“ uvedl Petr Hlaváček, první náměstek primátora pro územní rozvoj.

nnž ilustrační

Všichni aktéři včetně Prahy 3 se shodli, že území nákladového nádraží je typickým brownfieldem uprostřed města, který je vhodný pro výstavbu. Magistrát zde již deset let pořizuje změnu územního plánu Z 2600/00. Na jednání všichni účastníci deklarovali, že podpoří co nejrychlejší pořízení změny. Na konkrétní podobě území ovšem bude ještě nutné hledat shodu.

„Že se zde bude stavět, je jasné. Musí to ale dávat smysl hlavně místním lidem - nejen developerům,“ dodává k jednání starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a pokračuje: „Chceme, aby byla vypracována podrobná a územní studie. Musí existovat vzájemná shoda všech subjektů na vzniku občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury.“

„Někdejší nákladové nádraží na Žižkově je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch širšího centra Prahy. IPR dlouhodobě prosazuje, aby zde vznikla příjemná městská čtvrť pro bydlení i pracovní příležitosti. K přeměně bývalých nádraží na nové čtvrti dochází v posledních letech i v jiných evropských městech. Zmínit lze třeba londýnské nádraží King's Cross, Europaallee v Curychu či Wiener Hauptbahnhof,“  říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Praha.

Zastupitelstvo Prahy 3 v úterý 11. června projedná připomínky k příslušné změně územního plánu, která jde do tzv. společného jednání, ve kterém bude možnost připomínkování i pro veřejnost otevřena jen po 30 dní od vypsání. Radnice připravila celkem sedm připomínek, ve kterých požaduje mimo zmiňované závazné územní studie také podrobnou dopravní studii, záruky, že v území vznikne veřejná vybavenost (školy, školky, zdravotnické zařízení), velký park, který by propojil Židovské pece s Olšanskými hřbitovy.

 

Foto: Praha 3