Výsledky zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostor v ulicích Táboritská, Ondříčkova a na Olšanském náměstí – zpráva z participace

participace - olšanská-táboritskáV rámci připravované obnovy veřejných prostorů v ulicích Táboritská a Ondříčkova (lokalita Bezovka, centrum Olšanka) pověřila Městská část Praha 3 zpracováním Studie proveditelnosti společnost Sinpps s.r.o. Vzhledem k významu této lokality jako dopravního uzlu a místní občanské vybavenosti, a také zodpovědnosti Prahy 3 reflektovat veřejnou investicí co nejpřesněji potřeby veřejnosti, byli zjišťovány potřeby a podněty místní veřejnosti prostřednictvím procesu tzv. participačního plánování. V prosinci a únoru 2017 se proto uskutečnilo dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory s vybranými zájemníky a veřejné plánovací setkání formou plánovací procházky a diskuzí nad mapou.

participace olšanská-táboritská 2Jak se veřejnost vyjádřila k současnému stavu lokality, jaké problémy ale i silné stránky v lokalitě kolem Olšanky vnímají místní obyvatelé a co očekávají od budoucí proměny, se dozvíte z podrobné Zprávy z participace.

Zpráva obsahuje také doporučení pro projektanty i samosprávu, vyplývající ze získaných podnětů. Projektanty společnosti Sinpps je dále zapracují do Studie proveditelnosti, a tak se promítnou i do budoucí proměny veřejných prostor.

Zpráva z participace ve verzi pro tisk ke stažení zde.

                                                                                                                                                                                        Foto: Radko Šťastný

Související dokumenty