Veřejná debata představí 18. května novou podobu ulic Seifertova - Táboritská

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová vás zve na veřejnou debatu ke koncepční studii veřejného prostoru ulic Seifertova - Táboritská kolem nového památníku Jaroslava Seiferta, která se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Zastupitelstva městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9. Studii pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravilo studio Edit! architects. Přijďte diskutovat, Váš názor nás zajímá.

veřejná debata SFR 18.5.Studii představí: za IPR Praha MgA. Marek Kopeć a Ing. arch. Michaela Kloudová a zástupci zpracovatele studie Edit! Architects, s. r. o., Ing. arch. Juraj Calaj, Ing. arch. Ivan Boroš a Ing. arch. Vítězslav Danda.
Za MČ Praha 3 se zúčastní: starostka Ing. Vladislava Hujová, zástupkyně starostky Mgr. Lucie Vítkovská a vedoucí odboru územního rozvoje Ing. arch. Zdeněk Fikar.

Zadaní koncepční studie se týká úpravy ulic Seifertova a Táboritská v celé své délce s důrazem na tři významná veřejná prostranství: Seifertova, Rokycanova a Bezovka.

Prostor Seifertovy ulice se vyznačuje výškovým rozdílem ulic Seifertova a Chlumova, hrana mezi těmito dvěma ulicemi tvoří bariéru. Ulice jsou propojeny dvěma schodišti - jedno historické na západním konci řešeného území, druhé schodiště u nového památníku Jaroslava Seiferta. Zde byl historicky průjezd z jedné části ulice Lipanská do druhé; schodiště bylo doplněno dodatečně. Úprava Seifertovy spočívá ve větším propojení obou výškových úrovní, zobytnění prostoru, v plynulejší průchodnosti území z hlediska chodce a ve zpomalení provozu z hlediska automobilové dopravy. Zároveň byl prostor upraven s ohledem na to, že prostor zastávky Lipanská slouží jako přístupový bod k Úřadu městské části Praha 3. V návrhu je kladen důraz na větší a plynulejší propojení ulic Seifertova a Chlumova. Historické schodiště v západní části bude rekonstruováno, ponecháno ve stávající pozici. Schodiště u pomníku bude významně rozšířeno a bude změněn jeho směr, aby došlo k přímému propojení. Zároveň jsou doplněny dvoje jezdecké schody a chodník pro bezbariérový přístup.

Historické schodiště mezi Táboritskou ulicí a ústím Rokycanovy je ponecháno ve své stávající formě, bude rekonstruováno a jeho horní a spodní část bude doplněna o prvky drobné architektury - sezení v horní části ve tvaru “mísy” a vodní prvek v jeho spodní části jako reminiscence historické pumpy. Čela schodišťových stupňů jsou opatřena led diodami, které schodišti ve večerních hodinách dodají jinou atmosféru. Diody bude možné ovládat a nastavovat různé svítící obrazce.

Podobně jako v Seifertově ulici je i v případě Bezovky výšková bariéra v podobě zdi podzemních garáží. Proto je v návrhu prostor chodníku a předprostor Bezovky propojen pomocí nového schodiště, které se pozvolna zapouští do terénu. Zároveň přístup k Bezovce zůstává bezbariérový i v případě vyplnění parteru obytného domu komerční jednotkou - chodník je předsunut před nosný pilíř budovy. Prostor je doplněn o prvky drobné architektury pro zvýšení obytnosti ulice: lavičky, nový strom, mobiliář v podobě reklamního nosiče, zábradlí, dopravních sloupků.