Parukářka podle Pleskota

Vedení městské části Praha 3 uspořádalo v kongresovém sále hotelu Olšanka již druhou veřejnou diskuzi týkající se Vrchu sv. Kříže. Zástupci radnice Prahy 3, zpracovatelský tým architekta Josefa Pleskota a obyvatelé měli možnost diskutovat o budoucnosti parku Parukářka.

Pleskot - beseda o parukářce květen 2017Od května loňského roku významný český architekt Josef Pleskot se svým týmem, jehož členy jsou například biolog RNDr. Jiří Sádlo, zahradní architekt Ing. Zdeněk Sendler a další odborníci na zahradní a krajinářskou tvorbu, zpracovávají urbanistickou studii s názvem „Vrch svatého Kříže – problémy daného území a možnosti řešení“. Pracovní verze urbanistické studie představila jeden z nejhodnotnějších parků Prahy 3 v širších souvislostech a možnosti, jak s prostorem v budoucnu zacházet. Podněty vzešlé ze setkání budou dále využity při dopracování studie.

,,Již v roce 2014 radnice vypsala referendum o ochraně tohoto území do budoucna. Bohužel se účastnilo málo lidí a referendum bylo neplatné. Proto jsme zvolili tuto druhou cestu, kdy jsme oslovili několik architektonických kanceláří a vyhrál pan architekt Pleskot se svým týmem," řekla Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3.

Na úvod setkání si architekt Pleskot posteskl nad malou účastí veřejnosti. Při prezentaci projektu potom zdůraznil, že cílem je zachovat toto veřejné prostranství pro další generace a nastavit principy fungování prostoru na Vrchu sv. Kříže.

Na základě průzkumů a analýz pojmenováváme problémy tohoto místa, zkoumáme podstatu a navrhujeme řešení tak, aby hodnota tohoto veřejného prostoru byla zachována a pokud možno zhodnocena, protože zásahy v minulosti tomuto místu opravdu nepomohly.

Tým architekta Josefa Pleskota preferuje komplexní řešení, které vyústí v hladký přechod okolní zástavby přes park až k přírodnímu charakteru lokality. ,,Zástavba kolem Parukářky je vlastně velmi hustě natlačena. Neposkytuje moc možností, aby mohla být propojena s tímto přírodním kopcem, takže plánujeme několik nových vstupů na Parukářku tak, aby přístupnost z okolní zástavby byla co nejrovnoměrnější, co nejpohodlnější a také možná co nejpoetičtější, aby se zažilo při těch cestách co nejvíce zážitků," řekl Josef Pleskot.

Význam studie, která bude v červnu předložena ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 spočívá zejména v tom, aby v budoucnosti nedocházelo k nesystémovým úpravám prostranství.

V diskuzi zaznělo, že problém je třeba odpolitizovat, aby se projekt mohl dlouhodobě, s pokorou k místu, koncepčně rozvíjet ve prospěch občanů, kteří Parukářku právem řadí mezi oblíbená místa relaxace.

Architekt Josef Pleskot úsilí svého týmu, který novou podobu Parukářky zpracovává do trefného sloganu: "Dost místa pro všechny, ale nikoliv místo pro všechno!"

Text: Jan Dvořák

Foto: Radko Šťastný