Participativní rozpočet 2017  

Do 15. března  podávali obyvatelé Prahy 3 svoje návrhy do druhého ročníku Participativního rozpočtu. Dne 20. dubna 2017 v 18 hodin se konalo v KC Vozovna  setkání s autory návrhů a se zástupci ÚMČ Praha 3. Probíraly  se podrobnosti o všech návrzích se samotnými autory a diskutovalo se nad variantami proveditelnosti projektů a autoři měli možnost přesvědčit návštěvníky o kvalitě svých návrhů. Zároveň se zde otevíral prostor projekty vyladit podle podnětů občanů. Hlasování o návrzích je v plánu v průběhu června.

Vojtěch Černý z pořádající agentury AGORA zahájil setkání, uvítal přítomné  v zaplněném sále Vozovny a ujal se moderování diskusního setkání. Pro návštěvníky bylo připraveno malé  pohoštění, atmosféra byla dělná. Před tím, než se chopili slova autoři přijatých návrhů, koordinátorka projektů za MČ Praha 3 Kristýna Adamíčková poděkovala navrhovatelům a odůvodnila vyřazení 5 projektů. K těm co postupují do hlasování podotkla: „Pro to, aby návrhy měly naději uspět v hlasování je třeba provést  drobné korekce a projekty doladit“. P1018594001 (2)

Celkem se  sešlo 14 návrhů, např. návrh na vybudování multimediální učebny pro výuku AJ v ZŠ a MŠ na nám. Jiřího z Lobkovic, vybudování pouličních záhonků, návrh na rekonstrukci sociálního zařízení v chráněné keramické dílně, také na výsadbu stromořadí v Táboritské ulici, dále na zřízení nového přechodu pro chodce v ulici Soběslavská a další, kterými se obyvatelé snaží zvelebit naši městskou část.
P1018583001 (2) Po zhodnocení realizovatelnosti jednotlivých návrhů jich do hlasování postoupilo devět. Vyřazeny byly návrhy 01 – Revitalizace Šrobárovy ulice, 04 – Zastínění střešního hřiště ZŠ a MŠ Jarov, 06 – Zřízení přechodu v ulici Soběslavská, 08 – Zelenější ulice Táboritská, 11 – Usměrnění provozu na cyklostezce „Hlavní nádraží – Krejcárek“.

V druhé polovině setkání se probíraly podrobnosti o přijatých návrzích, braly se v potaz podnětů občanů a diskutovalo se o překážkách v realizaci. S využitím poznatků z průběhu prvého ročníku je velká pravděpodobnost, že letošní ročník bude ještě přínosnější.

                                                                                                                                                                                                       Jan Dvořák

                                                                                                                                                                                        Foto: Radko Šťastný

                                                                                                                          

Přehled podaných návrhů
01 – REVITALIZACE ŠROBÁROVY ULICE

02 – BOX4BIKE

03 – DOVYBAVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA JIŽNÍM SVAHU PARKU PARUKÁŘKA

04 – ZASTÍNĚNÍ STŘEŠNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ A MŠ JAROV
05 – DOVYBAVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ HORNÍ STROMKA
06 – ZŘÍZENÍ NOVÉHO PŘECHODU PRO CHODCE V ULICI SOBĚSLAVSKÁ

07 – ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE U ZŠ JESENIOVA

08 – ZELENĚJŠÍ ULICE [Táboritská] 
09 – MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU AJ  [ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic] 

10 – POULIČNÍ ZÁHONKY  [Sudoměřská, Roháčova, Lucemburská…]

11 – USMĚRNĚNÍ PROVOZU NA CYKLOSTEZCE „HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – KREJCÁREK“

12 – REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉ KERAMICKÉ DÍLNY
13 – BETONOVÝ MINIBAZÉN PRO FREESTYLOVÉ SPORTY NA VRCHU SV. KŘÍŽE
14 – SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S PING-PONGOVÝM STOLEM 

 

Podrobný přehled všech podaných návrhů je dostupný na http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/podane-navrhy/

 

Fotogalerie