Nákladové nádraží Žižkov

Místostarosta městské části Praha 3 Tomáš Mikeska a FA ČVUT ateliér Redčenkov-Danda si Vás dovolují pozvat na výstavu studentských projektů: Vize Nákladového nádraží Žižkov, aneb budoucnost nádraží očima studentů fakulty architektury ČVUT. Model v měřítku 1:87 představuje kulturně vzdělávací cluster včetně bydlení a studentských kolejí a poukazuje především na využití vnitrobloku historické budovy nádraží. Jednotlivé sekce modelu respektují zadání státních institucí, které by rády svoji budoucnost spojily s tímto výjimečným objektem. Podklad pro návrh předala Národní galerie, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Akademie múzických umění, Uměleckoprůmyslové muzeum a Muzeum architektury. Výstavu studentských prací a modelu NNŽ lze shlédnout v Informačním centru Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1 od 10. 7. do 31. 8. 2018.

model_nnž

MODEL NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV V MĚŘÍTKU 1:87

IC - model NNŽBudova nákladového nádraží na Žižkově je unikátním objektem, který nemá na světě obdoby. Velkorysost architektonického a technického řešení, které jeho autoři Karel Caivas a Vladimír Weiss spolu Miroslavem Chlumeckým před téměř devadesáti lety navrhli, nebyla dodnes překonána. Nákladové nádraží je od roku 1936, kdy bylo uvedeno do provozu, největší stavbou v Československu a následně v České republice. Změny v přepravě zboží v druhé polovině 20. století vedly k útlumu a následnému úplnému uzavření objektu a poté jeho chátrání. V posledních letech se o území nákladového nádraží hovoří jako o jedné z nejvýznamnějších transformačních ploch v Praze. Samotná budova nádraží je pochopitelně přirozeným těžištěm plánované nové obytné čtvrti.

Po neúspěšných pokusech transformovat budovu s její unikátní typologií pro různé komerční využití navrhla Praha 3 spolu s hlavním městem Prahou vytvořit z objektu kulturně – vzdělávací cluster. Významné kulturní instituce jako Národní galerie, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Uměleckoprůmyslové muzeum a dále pak Muzeum architektury, Veteran car club Praha chtějí s mimořádným objektem nákladového nádraží spojit svou budoucnost.

Tématem práce studentů Fakulty architektury ČVUT je pokusit se přijít na to, jak obrovský objekt logicky rozdělit a dostavět tak, aby mohl do budoucna naplnit potřeby různých veřejných kulturních a vzdělávacích institucí včetně požadavku investora na bydlení a umístění studentských kolejí. Společným jmenovatelem, který propojuje jednotlivé segmenty s odlišným programem, bylo především zpřístupnění a využití výjimečného vnitrobloku objektu s respektem ke stávajícímu velkorysému prostoru. Propojení s městkou dopravní infrastrukturou je proto řešeno po severní části budovy mimo vnitroblok.

Návštěvník by i po transformaci objektu neměl být ochuzen o fantastické monumentální měřítko vnitřního dvora rytmizovaným příhradovými konstrukcemi lávek s šachtami výtahů. Východní asymetrická část objektu nádraží je dokomponována ve stejném měřítku jako zbytek objektu a pomáhá definovat nově navržené lokální centrum s výškovou dominantou.

Práce studentů vycházejí z analýzy obdobných konverzí průmyslových objektů po celém světě, kde byla v mnoha případech ověřena nutnost doplnit a rozvinout stávající struktury a objekty o nové formy reagující na aktuální potřeby v území. Současně s otázkou rekonstrukce objektu pracovala skupina studentů na urbanistických souvislostech a zapojení stavby do kontextu transformačního území, které lokalita NNŽ představuje. Studenti ve svém návrhu sledují celou osu území od Olšanského náměstí přes křížení s ulicemi Želivského, Malešickou až na Jarov. Tématem se stalo rostlé město, veřejný prostor, linie tramvaje i výšková regulace.

 

NNŽ portfolio_X

 

NNŽ portfolio_A

NNŽ portfolio_B

NNŽ portfolio_C

 

NNŽ portfolio_D

 

NNŽ portfolio_E

 

NNŽ portfolio_F

 

NNŽ portfolio_G NNŽ portfolio_H
Login